Etablering

Bosättning och etableringsinsatser.

När den asylsökande har fått sitt uppehållstillstånd är det Arbetsförmedlingen som har uppdraget att ordna bosättning någonstans i Sverige. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att stödja nyanlända med så kallade etableringsinsatser som ska främja integrationen och ge möjligheter till egen försörjning. Under de två år som etableringstiden pågår beslutar Arbetsförmedlingen om ersättning och Försäkringskassan betalar ut den.

Läs mer om Arbetsförmedlingen och etableringsprogrammet här.

Läs mer om Försäkringskassans etableringsersättning här.

För att få reda på om man har rätt till etableringsinsatser ska man kontakta Arbetsförmed­lingen så snart som möjligt efter att man har fått sitt uppehållstillstånd.

Kommunens uppgift är att ordna Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och i övrigt är det samma kommunala ansvar som för alla kommuninvånare. Läs mer om SFI Ystad här.

Publicerad 2021-05-18, Uppdaterad 2024-04-10