SFI och Yrkes-SFI

Svenska för invandrare, SFI, finns för dig som är vuxen och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Här lär du dig svenska språket men också en del om det svenska samhället och kulturen. Yrkes-SFI finns för dig som vill kombinera SFI-studier med en yrkesutbildning. Målet med Yrkes-SFI är att förkorta vägen till arbete.

Svenska för invandrare 

Svenska för invandrare (SFI) är för dig som inte har svenska som modersmål. Det går bra att arbeta, kombinera SFI med studier i en annan skolform eller att ha en annan sysselsättning vid sidan om. 

Du har rätt att delta i SFI

  • Från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • Om du är bosatt i Sverige
  • Om du saknar grundkunskaper i svenska språket (gäller inte om du har danska eller norska grundkunskaper)

Ansökan till Svenska för invandrare 

För att ansöka till Svenska för invandrare hos Vuxenutbildningen Ystad måste du vara folkbokförd i Ystad eller Tomelilla kommun

Ansökan till SFI hos Vuxenutbildningen Ystad gör du genom att fylla i en webbansökan

Folkhögskolor och Folkuniversitet som erbjuder SFI:

Österlens Folkhögskola,

Hyllie Park Folkhögskola i Skillinge,

Skurups Folkhögskola

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp med din ansökan, har frågor eller vill studera hos annan utbildningsanordnare.

Studiestarter hos Vuxenutbildningen Ystad

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder SFI inom alla studievägar samt på distans för dig som arbetar. Studier på SFI omfattar 15h/vecka.

Stardatum 2024

Studiestart Ansök senast
8 januari 17 december (2023)
12 februari 21 januari
18 mars 25 februari
22 april 31 mars
27 maj 5 maj
   
19 augusti 28 juli
23 september 1 september
28 oktober 6 oktober
2 december 10 november

Schema

Du kan enkelt se ditt schema i Skola24.

Stöd i dina studier

Du som studerar hos Vuxenutbildningen Ystad har alltid tillgång till ett resursteam där du som är i behov av stöd kan få stöd av vårt resursteam. I vårt resursteam ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. På resursteamets sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Yrkes-SFI

Yrkes-sfi Skåne, ett samarbete över kommungränserna tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Inom utbildningarna studerar du svenska språket samtidigt som du studerar en yrkesutbildning.
Utbildningarna är gratis och betalas av din hemkommun. Kurslitteratur kan du själv behöva köpa in.
Det är din hemkommun som beslutar om dina studier.

Vård- och omsorgsutbildning i Ystad

I Ystad kan du läsa vår Yrkes-sfi utbildning: yrkes-sfi vård och omsorg / undersköterska.

I nuläget finns ingen planerad start för yrkes-sfi vård och omsorg i Ystad.

Här hittar du information och utbildningsinnehåll

Ansökan till Yrkes-SFI

Om du är intresserad av att gå en utbildning inom Yrkes-Sfi kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Följande dokument måste du bifoga din ansökan:

  • Intyg/betyg från sfi
  • Personbevis (ändamål folkbokföring) högst en månad gammalt
  • Personligt brev med motivering till varför du söker utbildningen
Publicerad 2020-01-20, Uppdaterad 2024-01-18

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Ystad kommun

SFI och Yrkes-SFI:

Eleonora Toth
eleonora.toth@ystad.se
0411-57 70 43

Telefontider:

måndag och tisdag 08.30-10.00

Tomelilla kommun

SFI och Yrkes-SFI:

Therése Åkesson
therese.akesson@tomelilla.se
0417-183 41

Telefontider:

måndag, torsdag och fredag 08.30-10.00

onsdag 14.00-15.30

Arbetsmarknadsenhet

Behöver du komma i kontakt med Arbetsmarknadsenheten i Ystad Kommun? Vill du ha mer information om stöd till nyanlända, extratjänster eller språkpraktik? på Arbetsmarknadsenhetens hemsida hittar du information och kontkatuppgifter.

Besöksadress SFI och Yrkes-SFI

 SFI har sin undervisning i Vuxenutbildningen Ystads lokaler på Blekegatan 10 i Ystad.

Yrkes-SFI finns från och med vecka 33 i Vuxenutbildningen Ystads lokaler på Engelbrektsgatan 2