Stöd i studier

För att du ska vara trygg med dina studier har du som studerar i närundervisning hos Vuxenutbildningen Ystad alltid tillgång till ett resursteam där du kan få stöd att klara av din utbildning på bästa sätt utifrån dina förutsättningar och behov.

Resursteam 

Resursteamet består av studievägledare, specialpedagog, speciallärare och kurator. Är du i behov av stöd eller har frågor? Kontakta oss gärna!

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen Ystads resursteam

Specialpedagog: Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se

Speciallärare: Thomas Persson, 0738-243263, thomas.persson@edu.ystad.se

Kurator: Therese Boy, therese.boy@ystad.se

Studie- och yrkesvägledare: Sara Persson, 0411-57 70 43 sara.persson@ystad.se

Covid-19

Smittspridningen av Covid-19 ökar i Skåne och Folkhälsomyndigheten har tagit beslut tillsammans med Region Skåne att skärpa allmänna råd i Skåne. Skärpta råd i Skåne gäller tills 13 december men kan förlängas. Vuxenutbildningen Ystad har utifrån detta tagit beslut att gå över från närundervisning till distansundervisning i alla kurser och utbildningar. Beslutet gäller fram till den 10 januari 2021. Under denna period behöver du boka tid hos specialpedagog, kurator eller studievägledare via mejl eller telefon.

Publicerad 2020-10-09, Uppdaterad 2020-11-25