Grundläggande nivå

För dig som behöver vissa eller alla kurser från grundskolan finns vuxenutbildning på grundläggande nivå. Du kan anpassa din studietakt och dina kurser efter dina behov. Om du vill kan du även kombinera dina studier på grundläggande nivå med studier i andra skolformer som till exempel med studier på gymnasial nivå. Kurserna är studiemedelsberättigade (CSN) och kostnadsfria för dig som är bosatt i Ystad kommun eller Tomelilla kommun


På grundläggande nivå kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska, matematik, fysik, kemi, biologi, religionskunskap, historia, geografi samt hem- och konsumentkunskap.

Studier på grundläggande nivå kan du läsa i närundervisning eller på distans via Hermods. Vuxenutbildningen Ystad erbjuder även prövning för betyg på grundläggande nivå. Mer information hittar du nedan.

Studera i närundervisning

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder kurser på grundläggande nivå i närundervisning. Kursstart för närundervisning erbjuds var femte vecka. Du ansöker genom att fylla i en webbansökan.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan till grundläggande vuxenutbildning i närundervisning så kontaktar du en av våra studie- och yrkesvägledare

Kursstarter i närundervisning 

Här hittar du kommande kursstarter i närundervisning hos Vuxenutbildningen Ystad.

Kursstarter i närundervisning hösten 2020

Kursstart Ansök senast
14 december 20 november


Kursstarter i närundervisning våren 2021

Kursstart Ansök senast
18 januari 11 december 2020
22 februari 29 januari
29 mars 5 mars
3 maj 9 april
7 juni 14 maj

Schema

Du kan enkelt se ditt schema i Skola24.

Stöd i dina studier

Du som studerar i närundervisning hos Vuxenutbildnignen Ystad har alltid tillgång till ett resursteam där du som är i behov av stöd kan få stöd av vårt resursteam. I vårt resursteam ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. På resursteamets sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Studera på distans

För dig som har behov av att studera någon eller några kurser på grundläggande nivå på distans så erbjuder vi distansstudier via Hermods. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Stöd i distansstudier hos Lärcentrum

För dig som studerar på distans erbjuder Vuxenutbildningen Ystad:

  • Studiehandledning
  • Lugn studiemiljö med möjlighet att låna dator
  • Specialpedagogiskt stöd
  • Skriva ut och kopiera

Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler. På Lärcentrums sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Digitala introduktionsmöten

I samband med din studiestart på Hermods rekomenderar vi att du deltar på vårt digitala introduktionsmöte. När du blivit antagen till en kurs kommer får du en inbjudan via mejl med en länk till vårt introduktionsmöte. På introduktionsmötet får du information om vad det innebär att studera på distans samt en presentation av Hermods lärplattform Novo. Det är rektor för Hermods som håller i introduktionsmötet.

Datum för kommande digitala introduktionsmöten 2021:

13 januari

17 februari 

24 mars

28 april

2 juni

Informationsbrev

Alla nya distanselever får ett informationsbrev inför sin studiestart. Informationsbrevet hittar du i det antagningsbesked du får via mejl. Du kan även läsa och ladda ner informationsbrevet nedan. Tänka på att det är olika informationsbrev beroende på om du är folkbokförd i Ystad eller Tomelillas kommun:

Prövning för betyg

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i alla kurser som det sätts betyg. Det gäller även dig som tidigare har fått betyg på en kurs om du till exempel vill ha möjlighet att höja ett betyg.

Enligt Skollagen 20 kap 40 § får prövningar bara göras hos en huvudman som anordnar kursen. 

Du kan läsa mer om prövning för betyg på Skolverkets hemsida.

Prövningar hos Vuxenutbildningen Ystad

Vuxenutbildningen Ystad kan erbjuda prövning i följande kurser på grundläggande nivå:

Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Samhällskunskap
Matematik

Om du vill pröva i en kurs som Vuxenutbildningen Ystad inte erbjuder eller har frågor, vill anmäla dig till en prövning kontakta studie- och yrkesvägledare för information.

Prövningen kostar 500 kr per kurs för dig som redan har minst betyg G/E i den kurs du vill pröva i. Prövningsavgift åtebetalas inte.

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. 

Publicerad 2020-01-20, Uppdaterad 2020-11-20

Kontakta studie- och yrkesvägledare

För dig som bor i Ystad kommun

Studera grundläggande kurser på distans:

Fransisca Isaksson, fransisca.isaksson@ystad.se, 0411-57 71 93   

Ingela Holst Hägerhult, ingela.hagerhult@ystad.se, 0411-57 75 51

Studera grundläggande kurser i närundervisning samt prövning för betyg:

Sara Persson, sara.persson@ystad.se, 0411-57 70 43

För dig som bor i Tomelilla kommun

Malin Fogelberg, malin.fogelberg@tomelilla.se, 0417-183 41
Telefontid vardagar kl 8.45-9.45

Covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar i Skåne och Folkhälsomyndigheten har tagit beslut tillsammans med Region Skåne att skärpa allmänna råd i Skåne. Skärpta råd i Skåne gäller tills 13 december men kan förlängas. Vuxenutbildningen Ystad har utifrån detta tagit beslut att gå över från närundervisning till distansundervisning i alla kurser och utbildningar. Du som läser en kurs i närundervisning på grundläggande nivå kommer att få mer information av din lärare. Beslutet gäller fram till den 10 januari 2021. Mer information på olika språk hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida.