Lärcentrum

Lärcentrum erbjuder stöd och service till dig som studerar gymnasial- eller grundläggande vuxenutbildning på distans. Lärcentrum erbjuder även tentamensservice för dig som läser en kurs eller utbildning på distans via högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Lärcentrum för dig som läser på distans

För dig som studerar gymnasial- eller grundläggande vuxenutbildning på distans erbjuder Lärcentrum studiehandledning, specialpedagogiskt stöd, stöd av kurator samt viss service. Du kan bland annat låna dator på plats, skriva ut, kopiera eller sitta och studera i lugn och ro. Lärcentrum erbjuder även extra stöd i matematik. Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler. Du kan läsa mer om studiehandledning, specialpedagogiskt stöd och stöd i matematik nedan.

Studiehandledning 

För att du ska få de bästa förutsättningarna och nå så bra reslutat som möjligt erbjuder lärcentrum studiehandledning där du kan få pedagogiskt stöd. Vår studiehandledare kan till exempel hjälpa till med tips och råd om hur du kan planera och strukturera dina studier, studieteknik, hjälp med Hermods plattform Novo eller annat som rör dina distansstudier.

På grund av stängda lokaler för att minska smittspridningen av coronaviruset behöver du tillsvidare boka tid för besök i lärcentrum. För att boka tid för besök i lärcentrum kontakta Lisa Rosèn, studiehandledare i lärcentrum. 

Mejl: lisa.rosen@edu.ystad.se

Mobilnummer: 0730-490548

Specialpedagogiskt stöd

Du som läser på distans har tillgång till specialpedagogiskt stöd hos Lärcentrum. Du kan få hjälp med inläst läromedel samt stöd i i dina studier utifrån dina behov och förutsättningar. Vår specialpedagog kan även råda kring stöd och anpassningar i undervisningen och samarbetar så väl med Hermods som med vår studiehandledare.

På grund av stängda lokaler för att minska smittspridningen av coronaviruset behöver du tillsvidare boka tid för besök hos specialpedagog. För att boka tid för besök eller om du har frågor och vill komma i kontakt med Lärcentrums specialpdagog kontakta Peter Månsson.

Specialpedagog Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se, 0701-410817.

Kurator

Stöd av kurator finns i Lärcentrum för dig som läser på distans. Vår kurator har tystnadsplikt. För att boka tid för besök eller om du har frågor och vill komma i kontakt med Lärcentrums kurator kontakta Theres Boy.

Kurator Therese Boy, therese.boy@ystad.se

Handledning inom vård- och omsorgsutbildningen 

Lärcentrum erbjuder dig som studerar vård- och omsorgsutbildningen på distans via Hermods studiehandledning i dina kurser. För att boka handledning inom vård- och omsorgsutbildningen kontaktar du anna-karin.bengtsson@edu.ystad.se

Stöd i dina matematikstudier

För dig som läser matematik på distans och behöver extra stöd erbjuds en orienteringskurs där du får handledning och stöd i dina matematikstudier. Kursen ges på plats hos Vuxenutbildningen Ystad. 

Ta del av kursbeskrivning för vår orienteringskurs: Stöd och handledning i matematik på gymnasial nivå.


Kontakta studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av denna orienteringskurs:

Studie- och yrkesvägledare för dig som bor i Ystad kommun

Fransisca Isaksson, fransisca.isaksson@ystad.se, 0709-917082

Ingela Holst Hägerhult, ingela.hagerhult@ystad.se, 0709-477551

Studie- och yrksvägledare för dig som bor i Tomelilla kommun

Malin Fogelberg, malin.fogelberg@tomelilla.se, 0417-183 41

Tentamensservice

Du som studerar på distans via någon av landets lärosäten (högskolor och universitet) har möjlighet att skriva din tentamen hos Lärcentrum. Är du distansstuderande vid en yrkeshögskola kan du också tentera hos oss om din yrkeshögskola godkänner det. 

Tentamensservice för distansstuderande vid landets lärosäten eller yrkeshögskolor är kostnadsfritt för dig som är folkbokförd i Ystad eller Tomelilla kommun. Du som är folkbokförd i en annan kommun är välkommen att genomföra din tentamen hos oss mot en avgift på 500kr (per tentamen). 

Kontakta Lärcentrum för mer information: larcentrum@ystad.se

 

 

 

 

Publicerad 2020-01-20, Uppdaterad 2020-12-16

Kontakta Lärcentrum

Mejla lärcentrum:

larcentrum@ystad.se

Sms:a eller ring lärcentrum:

0730-490548

 

Covid-19

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19. Detta innebär att du som vill sitta och studera i Lärcentrum eller behöver studiehandledning eller träffa specialpedagog eller kuator behöver boka tid. Beslutet gäller fram till den 28 februari 2021 och kan komma att förlängas. Du hittar alla kontaktuppgifter här på lärcentrums hemsida!