Gymnasial nivå

Behöver du läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier? Behöver du läsa in särskild behörighet till en specifik högskole- eller universitetsutbildning? Eller saknar du betyg i en eller flera kurser från gymnasiet? Vuxenutbildning på gymnasial nivå ger samma kompetens som den nationella gymnasieskolan. Kurserna är studiemedelsberättigade (CSN) och kostnadsfria för dig som är bosatt i Ystad kommun eller Tomelilla kommun.


Vuxenutbildningen Ystad erbjuder distansundervisning i teoretiska kurser på gymnasial nivå via Hermods samt närundervisning i kurserna Svenska och Svenska som andraspråk, engelska samt matematik. Du har även möjlighet att göra en prövning för betyg. 

Nedan kan du läsa mer om vad det innebär att studera på distans, att studera i närundervisning samt läsa mer om prövning för betyg.

Studera på distans

Hermods har ett brett kursutbud och kontinuerliga kursstarter på alla distanskurser och du bestämmer själv i vilken takt du ska studera. Du ansöker genom att fylla i en webbansökan.

För dig som funderar på att anmäla dig till en distanskurs, har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan så kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Stöd i distansstudier hos Lärcentrum

För dig som studerar på distans erbjuder Vuxenutbildningen Ystad studiehandledning:

  • Studiehandledning
  • Lugn studiemiljö
  • Möjlighet att låna dator och annan teknisk utrustning på plats
  • Specialpedagogiskt stöd
  • Skriva ut och kopiera

Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler. På Lärcentrums sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Digitala introduktionsmöten

I samband med din studiestart på Hermods rekomenderar vi att du deltar på vårt digitala introduktionsmöte. När du blivit antagen till en kurs kommer får du en inbjudan via mejl med en länk till vårt introduktionsmöte. På introduktionsmötet får du information om vad det innebär att studera på distans samt en presentation av Hermods lärplattform Novo. Det är rektor för Hermods som håller i introduktionsmötet.

Datum för kommande digitala introduktionsmöten 2021:

13 januari

17 februari 

24 mars

28 april

2 juni

Informationsbrev

Alla nya distanselever får ett informationsbrev inför sin studiestart. Informationsbrevet hittar du i det antagningsbesked du får via mejl. Du kan även läsa och ladda ner informationsbrevet nedan. Tänka på att det är olika informationsbrev beroende på om du är folkbokförd i Ystad eller Tomelillas kommun:

Studera i närundervisning

För dig som önskar närundervisning erbjuder Vuxenutbildningen Ystad närundervisning i Svenska som andraspråk 1, Svenska 1, Engelska 5 och Engelska 6 samt i matematikkurserna 1a,1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c. Kursstart för närundervisning erbjuds var femte vecka. Du ansöker genom att fylla i en webbansökan.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Kursstarter i närundervisning 

Här hittar du kommande kursstarter i närundervisning hos Vuxenutbildningen Ystad.

Kursstarter i närundervisning hösten 2020

Kursstart Ansök senast
14 december 20 november

 

Kursstarter i närundervisning våren 2021

Kursstart Ansök senast
18 januari 11 december 2020
22 februari 29 januari
29 mars 5 mars
3 maj 9 april
7 juni 14 maj

 

Kursstarter i närundervisning hösten 2021

Kursstart Ansök senast
30 augusti 6 augusti
4 oktober 10 september
8 november 15 oktober
13 december 19 november

Schema

Du hittar enkelt ditt schema i Skola24.

Stöd i dina studier

Du som studerar i närundervisning hos Vuxenutbildningen Ystad har alltid tillgång till ett resursteam där du som är i behov av stöd kan få stöd av vårt resursteam. I vårt resursteam ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. På resursteamets sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Prövning för betyg

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå i alla kurser som det sätts betyg på samt i gymnasiearbetet. Det gäller även dig som tidigare har fått betyg på kursen eller sitt gymnasiearbete. 

Enligt Skollagen 20 kap 40 § får prövningar bara göras hos en huvudman som anordnar kursen. När det gäller gymnasiearbetet får prövning bara göras hos en huvudman som anordnar utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Du kan läsa mer om prövning för betyg på Skolverkets hemsida.

Prövningar hos Vuxenutbildningen Ystad

Vuxenutbildningen Ystad kan erbjuda prövning i följande kurser på gymnasial nivå:

Svenska 1
Svenska som andraspråk 1
Matematik 1, 2, 3
Engelska 5 och 6

Om du vill pröva i en kurs som Vuxenutbildningen Ystad inte erbjuder eller har frågor, vill anmäla dig till en prövning kontakta studie- och yrkesvägledare för information.

Prövningen kostar 500 kr per kurs för dig som redan har minst betyg G/E i den kurs du vill pröva i. Prövningsavgift åtebetalas inte.

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. 

 

 

Publicerad 2020-01-20, Uppdaterad 2020-11-20

Kontakta studie- och yrkesvägledare

För dig som bor i Ystad kommun

Studera gymnasiala kurser på distans:

Fransisca Isaksson, fransisca.isaksson@ystad.se, 0411-57 71 93   

Ingela Holst Hägerhult, ingela.hagerhult@ystad.se, 0411-57 75 51 

Studera gymnasiala kurser i närundervisning samt prövning för betyg:

Sara Persson, sara.persson@ystad.se, 0411-57 70 43

För dig som bor i Tomelilla kommun

Malin Fogelberg, malin.fogelberg@tomelilla.se, 0417-183 41
Telefontid vardagar kl 8.45-9.45

Covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar i Skåne och Folkhälsomyndigheten har tagit beslut tillsammans med Region Skåne att skärpa allmänna råd i Skåne. Skärpta råd i Skåne gäller tills 13 december men kan förlängas. Vuxenutbildningen Ystad har utifrån detta tagit beslut att gå över från närundervisning till distansundervisning i alla kurser och utbildningar. Du som läser en kurs på gymnasial nivå i närundervisning kommer att få mer information av din lärare. Beslutet gäller fram till den 10 januari 2021. Mer information på olika språk hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida.