Gymnasial nivå

Behöver du läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier? Behöver du läsa in särskild behörighet till en specifik högskole- eller universitetsutbildning? Eller saknar du betyg i en eller flera kurser från gymnasiet? Vuxenutbildning på gymnasial nivå ger samma kompetens som den nationella gymnasieskolan. Kurserna är studiemedelsberättigade (CSN) och kostnadsfria för dig som är bosatt i Ystad kommun eller Tomelilla kommun.

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder distansundervisning i teoretiska kurser på gymnasial nivå via Hermods samt närundervisning i matematik. Du har även möjlighet att göra en prövning för betyg. 

Nedan kan du läsa mer om vad det innebär att studera på distans, att studera i närundervisning samt läsa mer om prövning för betyg.

Gymnasial vuxenutbildning på distans

Hermods har ett brett kursutbud och kontinuerliga kursstarter på alla distanskurser och du bestämmer själv i vilken takt du ska studera. Du ansöker genom att fylla i en webbansökan.

För dig som funderar på att anmäla dig till en distanskurs, har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan så kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Stöd i studier hos Lärcentrum

För dig som studerar via Vuxenutbildningen Ystad erbjuder Lärcentrum:

  • Studiehandledning
  • Orienteringskurs med syfte att ge stöd i dina matematikstudier på distans (kontakta studievägledare för mer information)
  • Lugn studiemiljö
  • Möjlighet att låna dator 
  • Stöd av specialpedagog
  • Stöd av kurator

Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler. På Lärcentrums sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

För dig som bor i Tomelilla finns Lärcentrum på plats i centrala Tomelilla och du hittar kontaktuppgifter på Lärcentrums sida.

Digitala introduktionsmöten

I samband med din studiestart på Hermods rekomenderar vi att du deltar på vårt digitala introduktionsmöte. När du blivit antagen till en kurs kommer får du en inbjudan via mejl med en länk till vårt introduktionsmöte. På introduktionsmötet får du information om vad det innebär att studera på distans samt en presentation av Hermods lärplattform Novo.

Introduktionsmötena är varje måndag 10.00 till 12.00

Informationsbrev

Alla nya distanselever får ett informationsbrev inför sin studiestart. Informationsbrevet hittar du i det antagningsbesked du får via mejl. Informationsbrevet innehåller information om dina studier som är bra att veta i sambande med din studiestart.

Studera matematik 1,2,3 i närundervisning

För dig som önskar erbjuder Vuxenutbildningen Ystad närundervisning i matematikkurserna 1a,1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c. Kursstart för matematik i närundervisning erbjuds var femte vecka. Du ansöker genom att fylla i en webbansökan.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Du som läser i närundervisning har möjlighet till stöd i Lärcentrum.

Kursstarter för matematik i närundervisning 

Här hittar du kommande kursstarter i närundervisning hos Vuxenutbildningen Ystad.

Kursstarter 2024

Studiestart Ansök senast
8 januari 17 december 2023
12 februari 21 januari
18 mars 25 februari
22 april 31 mars
27 maj 5 maj
   
19 augusti 28 juli
30 september 8 september
4 oktober 13 oktober
9 december 17 november

Schema

Du hittar enkelt ditt schema i Skola24.

Stöd i närundervisning

Du som studerar i närundervisning hos Vuxenutbildningen Ystad har tillgång till ett resursteam där du som är i behov av stöd kan få stöd av vårt resursteam. I vårt resursteam ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. På resursteamets sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Prövning för betyg

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå i alla kurser som det sätts betyg på samt i gymnasiearbetet. Det gäller även dig som tidigare har fått betyg på kursen eller sitt gymnasiearbete. 

Enligt Skollagen 20 kap 40 § får prövningar bara göras hos en huvudman som anordnar kursen. 

Du kan läsa mer om prövning för betyg på Skolverkets hemsida.

Prövningar hos Vuxenutbildningen Ystad

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder prövningar via Hermods. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Prövningen kostar 500 kr per kurs för dig som redan har minst betyg G/E i den kurs du vill pröva i. Prövningsavgift åtebetalas inte. Har du ett IG/F i en kurs är prövningen alltid kostnadsfri.

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. 

 

 

Publicerad 2020-01-20, Uppdaterad 2023-09-29

Kontakta studie- och yrkesvägledare

För dig som bor i Ystad kommun

Gymnasiala kurser på distans:

Fransisca Isaksson, fransisca.isaksson@ystad.se, 0411-57 71 93   

Ingela Holst Hägerhult, ingela.hagerhult@ystad.se, 0411-57 75 51 

Fransisca Isakssons och Ingela Holst Hägerhults telefontider:

tisdag 8.30-10.00

torsdag 13.30-15.00

Matematik 1,2 och 3 i närundervisning samt prövning för betyg:

Eleonora Toth, eleonora.toth@ystad.se, 0411-57 70 43

Eleonora telefontider:

måndag och tisdag 08.30-10.00

För dig som bor i Tomelilla kommun

Therése Åkesson, therese.akesson@tomelilla.se, 0417-183 41

Therése Åkesson telefontider:

måndag, torsdag och fredag 08.30- 10.00

onsdag 14.00-15.30

Besöksadress Ystad

Du hittar studie- och yrkesvägledningen i Vuxenutbildningen Ystads lokaler på Blekegatan 10 i Ystad