kommuner.jpg

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Anmälan för intresse av Samhällsorientering

Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Det är kommunen där du bor som organiserar kursen. Kursen är minst 60 timmar lång.

Kursen ger dig kunskap om:

  • De mänskliga rättigheterna
  • Grundläggande demokratiska värderingar
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Hur det svenska samhället är organiserat
  • Praktiskt vardagsliv

Vem kan gå på samhällsorientering?

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller du som är anhöriginvandrare, kan gå kursen i samhällsorientering.

Varför ska du studera samhällsorientering?

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Du får ett intyg när du är klar med utbildningen.

Anmäl ditt intresse via länken nedan:

https://response.questback.com/ystadskommun/samhallsorientering

Vill du ha mer information kontakta en studie- och yrkesvägledare eller din vuxenskola.

Publicerad 2022-04-22, Uppdaterad 2023-12-13