Alkohol

Ystads kommun har en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen tillsammans med Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla kommuner.

Tillstånd för hantering av alkohol

Kontoret för handläggning finns i Tomelilla.

Detta innebär att du som söker serveringstillstånd skickar ansökningshandlingarna till Ystad-Österlenregionens miljöförbund där ditt ärende kommer att handläggas.

Här hittar du Alkoholenhetens hemsida.

Folköl

För försäljning och servering folköl gäller delvis andra förutsättningar.

Anmälningsskyldighet

Du som säljer/serverar öl klass II är skyldig att anmäla detta till den kommunen där försäljning sker. Ystad-Österlenregionens miljöförbund handhar allt som rör folkölstillsyn, rådgivning och kontroll av verksamheten

Kommunens tillsyn

Ystad-Österlenregionens miljöförbund arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll av verksamheten inklusive egentillsynsprogrammet. Vänd dig således till Miljöförbundet vad gäller handläggningen av verksamhet som rör folkölsförsäljning.

Du kommer till Miljöförbundet sida om folköl här.

Det är Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner som ingår i detta miljöförbund.

Telefonnumret till Miljöförbundets växel är 0417-57 35 00.

Publicerad 2023-05-18, Uppdaterad 2024-02-28