Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har omfattande svårigheter med förflyttningar till fots på grund av ett varaktigt funktionshinder kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd 

Ansökan

Du ansöker på särskild ansökningsblankett avsedd för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få ansökningsblanketten genom att kontakta handläggarna eller här via hemsidan. Länk till ansökningsblankett finns till höger här på sidan. Denna kan du antingen skriva ut och fylla i för hand eller så kan du välja att fylla i den direkt på datorn och därefter skriva ut den, underteckna och skicka in. 

EU-villkor

Om du har fått ett parkeringstillstånd i ett EU-land, så gäller det i alla andra EU-länder. Medlemsländerna utformar dock själva reglerna för vem som ska få tillstånd. Om du begär det av kommunen ska de kunna ge dig en översikt över villkoren för hur du kan använda ditt parkeringstillstånd i de andra EU-länderna. Länk till informationsbroschyren om villkor i medlemsstaterna.

Ytterligare information

För ytterligare information hänvisas i första hand till vår informationsbroschyr, se till höger på sidan. Du kan också kontakta handläggarna eller trafikövervakarna. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig samt uppgifter om varför du söker parkeringstillstånd. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får ett parkeringstillstånd om du blir beviljad ett.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som tillståndet gäller och därefter i ett år.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med privata aktörer som levererar tjänster till oss (korttillverkaren). Dessa aktörer får endast de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se. Du når vårt dataskyddsombud på: annika.linderoth@simrishamn. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2020-01-20

Kontakt

Handläggare
0411-57 77 23

Hit kan du vända dig med frågor angående handläggning, bedömning och liknande.

Trafikövervakarna

Telefon: 0411-57 71 86

Hit kan du vända dig om du har frågor angående parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande ska bifogas till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Blankett för läkarutlåtande

Lagar och regler

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.