Parkeringstillstånd

Det finns speciella tillstånd att söka för nyttoparkering och tillstånd för rörelsehindrad.

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd finns för att underlätta för dig som behöver ditt fordon som arbetsplats, för budsändning, viss inspektionsverksamhet, särskilda sociala servicefunktioner med mera.

Nyttoparkeringstillståndet innebär att du under högst två timmar kan parkera dit fordon på gatan eller plats med parkeringsförbud. Du har även tillstånd att parkera gratis under högst två timmar på kommunens avgifts belagda parkeringsplatser. Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren.

Ett nyttoparkeringstillstånd kostar mellan 3200 – 4800 kr/år exklusive moms.

Under rutan till höger hittar du ansökningsformulär och information om vilka regler som gäller för nyttoparkeringstillstånd.

Ansökan skall lämnas in skriftligen och handläggningstiden är cirka 3 veckor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Under rutan till höger hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillfälligt parkeringstillstånd

Ett tillfälligt parkeringstillstånd gäller endast vid enstaka tillfällen. Parkeringsdispens kan inte utfärdas vid trafikfarlig parkering.

Tänk på att skicka in ansökan i god tid.

För mer information ring 0411-57 71 88 eller gör din ansökan via formuläret här.

Publicerad 2013-10-22, Uppdaterad 2019-03-05

Kontakt

Teknisk avdelning
Ann-Christine Cronsioe
Administratör
0411-57 71 88

Information nyttoparkeringstillstånd

Information parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan tillfälligt parkeringstillstånd