spar.jpg

Industrispår

Ystads kommun äger och förvaltar ett järnvägsnät fördelat på spårområdena (västra och östra industrispåren) på tillsammans ca 1 540 meter.

Västra industrispåret ansluter till Trafikverkets huvudspår mot Malmö växel gt 104 anläggning spår. Östra industrispåret ansluter till Trafikverkets spår 42 på Ystad bangård. Ändamålet med anläggningarna är att befordra gods med järnväg. Anläggningarna är öppna för alla järnvägsföretag med trafikeringsrätt och trafikeringsavtal och som uppfyller övriga villkor enligt detta dokument.

Publicerad 2020-10-02, Uppdaterad 2021-04-23