spar.jpg

Industrispår

Industrispår är järnvägsspår som går mellan industrierna i kommunen och Trafikverkets järnvägar.


Ändamålet är att frakta gods till och från kommunens industrier.

För att trafikera de industrispår, som Ystads kommun förvaltar, måste du ansöka om tillstånd.

I kommunens järnvägsbeskrivning i högerspalten kan du läsa om:

  • Allmän information
  • Villkor för tillträde och trafikering
  • Infrastruktur
  • Kapacitetstilldelning
  • Tjänster
  • Avgifter
Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2019-03-14