grusvag_enskild.jpg

Bidrag till enskilda vägar

Du kan söka två olika typer av kommunala bidrag till enskilda vägar.

  • Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag
  • Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag

Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag.

Till statsbidragsberättigade enskilda vägar lämnas även ett årligt kommunalt bidrag. Detta är så pass stort, att det statliga och kommunala bidraget tillsammans helt ska täcka den beräknade årliga underhållskostnaden. Beräkningen görs av Trafikverket. Länk till Trafikverkets hemsida hittar du i rutan till höger.

Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag.

Till övriga enskilda vägar, som är längre än 200 meter, lämnas ett årligt kommunalt underhållsbidrag. Bidragsbeloppet uppgår sedan 2008 till 3:60 kr per meter väg. Bidrag lämnas inte för de första 200 metrarna.

I rutan till höger hittar du länk till Reglerna för bidrag för enskilda vägar inom Ystads kommun samt Ansökningsblanketten för bidrag till enskild väg utan statsbidrag. Bidraget betalas i efterskott.

En första ansökan om kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag gör du hos Samhällsbyggnad. Ansökningsblanketten skickas sedan ut årligen under våren. När ansökan behandlats, betalas bidraget ut. Detta sker senast under juni månad ansökningsåret.


Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2020-02-03

Kontakt

Teknisk service
Tobias Gustafsson
Gatu- och trafikingenjör
0411 - 57 70 83