Kollektivtrafik i Ystad

I Ystad tätort finns det sex linjer som gör det möjligt att åka kollektivt mellan de olika stadsdelarna och järnvägsstationen.

Ystads tätort är väl försett med stadsbuss vilket gör det lätt att åka kollektivt i staden. Det finns sex linjer som utgår från stationen och möjliggör ett klimatsmart resande till och från tåget och vidare i Skåne. Huvudman för stadstrafiken i Ystad är Skånetrafiken. Information om stadsbusslinjer, tidtabeller för bussar och tåg hittar du på Skånetrafikens hemsida.

Bor man inte i Ystad tätort går det bra att åka kollektivt genom att använda närtrafiken som möjliggör för alla som bor i Ystads kommun att åka kollektivt till Ystads järnvägsstation. Mer information om närtrafiken hittar du på Skånetrafikens hemsida, se länken till vänster.

Närtrafik

Närtrafik finns ofta om du bor i ett område där det saknas busslinjer. Närtrafik är resor med taxi. Du behöver alltid förbeställa resorna. Ystads kommun erbjuder närtrafik i samarbete med Skånetrafiken.

Gör så här för att förbeställa:

Du hittar tider när du söker din resa här och välja "närtrafik".

Ser du en "telefonikon" så har du möjlighet att åka med förbeställd trafik. Turen körs med taxi och måste beställas på telefon 0771-77 44 99 minst två timmar i förväg.

Du har rätt till närtrafik om du har mer än två kilometer till närmaste hållplats och inte bor längs en vanlig busslinje.

Närtrafiken har ett enhetspris.
Vuxen 25 kr, barn 15 kr och Duo/familj 40 kronor.

Jojo Sommar gäller i närtrafik.

Viss linjelagd trafik körs också med taxi och då gäller Jojo Sommar även där.

Jojo Reskassa och Duo/Familj gäller inte om du reser med linjetrafik som du behöver förbeställa. Denna trafik körs av taxibolag på Skånetrafikens uppdrag.

Tidtabeller Tiderna i tidtabellerna är cirkatider. Om du ska resa en tidig morgontur vill Skånetrafiken helst att du beställer turen dagen innan.

För grupper på mer än fyra personer beställer du alltid minst tre arbetsdagar i förväg.

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2019-08-19