faq.jpg

Frågor och svar om parkering

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om parkering i Ystads kommun.


24-timmarsregeln

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Vad kostar det att parkera i Ystads kommun?

Det finns 3 olika taxeområden i Ystads kommun.

Taxa 1: 14 kr per timme.
Taxa 2: 10 kr per timme.
Taxa 3: 5 kr per timme.

På våra långtidsparkeringar kan du parkera upp till 30 dygn mot avgift. Avgiften är 5 kronor per timme samt med alternativen 20 kronor per dygn eller 520 kronor för 30 dygn.

Observera att det kan förekomma avvikelser, så kontrollera alltid vägmärken när du parkerar.

Mer information finns på följande sida.

Avgiftstider

Allmänna parkeringar är normalt avgiftsbelagd på vardagar mellan klockan 9-18, lördag eller dag före helgdag klockan 9-15. Undantag finns på vissa parkeringsplatser. Se upplysningar på respektive plats.

Parkeringsautomat

På Ystads kommuns avgiftsbelagda parkeringsplatser kan du erlägga avgiften via kreditkort, SMS eller App. Upptäcker du att automaten är trasig, gå till närliggande automat med samma zonfärg och lös din avgift, om möjligt. Du kan även betala parkeringsavgiften via din mobiltelefon.

Att automaten är trasig ger dig inte gratis parkering.

Läs mer här.

För att felanmäla parkeringsautomat ringer du 0411-577186 eller med appen Felanmälan Ystads kommun

Så här använder du våra nya biljettlösa parkeringsautomater.

Bussparkering

Bussparkering finns på Spanienfararegatan, se karta.

Flyttning av övergivna eller felparkerade cyklar

I Ystads kommun sker periodvis städning av skrotcyklar och flyttning av övergivna eller felparkerade cyklar. Om din cykel har flyttats kan du återfå den genom att kontakta trafikenheten på telefonnummer: 0411-577186. Kostnaden för flyttning och förvaring av cykeln är 200 kr. Om inte kommunen omhändertagit din cykel kan den vara stulen. Gör en anmälan till polisen och till ditt försäkringsbolag.

Mer information finns på följande sida.

Felparkering på gatumark

Parkerar du fel på kommunens gatumark kan du få en gul parkeringsanmärkning på din vindruta. Det innebär att du måste betala en felparkeringsavgift på mellan 500 och 900 kronor. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsanmärkningen. Du måste betala, även om du tycker att parkeringsanmärkningen är fel och bestrider (överklagar) den. Om du får rätt efter att du överklagat, betalas pengarna tillbaka.

Mer information finns på följande sida.

Felparkering på tomtmark

Mark som inte är gatumark kallas tomtmark. Den som äger marken bestämmer själv om det ska vara tillåtet eller inte att parkera där. Vid infarten visar ett vägmärke vad som gäller. På en tilläggstavla står det vem som övervakar parkeringsreglerna och telefonnumret till detta bolag. Om du inte följer parkeringsreglerna kan en kontrollavgift tas ut.

Mer information finns på följande sida.

Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt, stör ordning, säkerhet i trafiken eller miljön kan flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av kommunen för att flytta fordon från tomtmark. Kostnaden faktureras beställaren.

Laddplats

På en laddplats gäller ordinarie parkeringsavgift. Laddplatserna är endast avsedda för laddbara bilar. Du bör inte stå på en laddplats om du inte laddar.

Motorcykel och moped klass 1

Motorcykel och moped klass 1 (EU-moped) måste du parkera enligt samma regler som en bil. Observera att en del parkeringsplatser är reserverade för olika fordonstyper. 

 • Du får inte parkera på trottoaren.
 • MC-bilar och mopedbilar får inte parkera i reserverad parkeringsplats för MC. För dessa gäller parkeringsreglerna på samma sätt som för personbil.
 • På avgiftsbelagd parkering ska du betala avgiften.
 • Det är tillåtet att parkera flera tvåhjuliga fordon i samma ruta så länge de står inom markerad parkeringsruta och var och en måste betala avgiften.
 • Moped klass 1 får parkeras på parkeringsplatser med tilläggstavlan Motorcykel.
 • Du får inte parkera på en parkering som är markerad med en personbilssymbol.

 

Parkeringsregler vid övergångsställe

Det är förbjudet att stanna eller parkera på eller tio meter före ett övergångsställe. Det är där emot tillåtet att parkera efter övergångsstället.

Övergångsställe

Parkeringskarta

Ystads kommuns parkeringskarta.

Parkeringsregler i korsning

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Samma avståndsregel gäller för T-korsning.

Exempel:

Korsning

T-korsning

Korsning

 

Parkeringstillstånd

Det finns flera olika tillstånd för parkering som går att söka beroende på situation. Till exempel parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nyttoparkeringstillstånd och tillfälligt parkeringstillstånd.

Mer information finns på följande sida.

Parkeringsövervakning

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål:

 • Trafiksäkerhet
 • Framkomlighet
 • Tillgänglighet
Servicedag

För att vi ska kunna hålla Ystads gator rena och tillgängliga behöver vi regelbundet utföra servicearbete. När det är servicedag får du därför inte parkera på gatan.

Förbudet gäller den tid som anges på vägmärkena i anslutning till gatan.

Karta.

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i maximalt en minut.

Gågata och gångfartsområde

Dom generella reglerna är att på gågator och gångfartsområden skall alla fordonsförare lämna företräde åt gående och inget fordon får där föras med högre fart än gångfart. Fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser.

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den eller om det behövs för:

 • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
 • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
 • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,
 • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Skillnaden mellan en gågata och ett gångfartsområde är att en gågata är en plats helt avsedd för gående och i ett gångfartsområde avser detta en gemensam yta för fordonsförare och gångtrafikanter.

Får jag dra en elkabel över gatan för att ladda min elbil?

Nej, för att placera något på offentlig plats behövs tillstånd. Ystads kommun ger inte permanent tillstånd för något som kan medföra problem för personer med nedsatt rörelse-, orienterings- eller synförmåga vilket en kabel kan göra. 

Jag behöver tillfälligt stanna på en plats med parkeringsförbud.

Du får stanna på plats med parkeringsförbud om lastning och lossning sker vid fordonet hela tiden utan något särskilt tillstånd. Planera ditt arbete så att fordonet stannar så kort tid som möjligt på gatan. 

Publicerad 2021-01-15, Uppdaterad 2023-10-23