felparkering.jpg

Felparkering

Här hittar du information om parkeringsanmärkning och kontrollavgifter.

Skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark och en civilrättslig som gäller tomtmark.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning (gul remsa) utfärdas om ett fordon har parkerat fel på gatumark även kallad allmän plats. Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten enligt kontaktuppgifter på parkeringsanmärkningen.

Felparkeringsavgiften betalas in till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Vid betalning måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning.

Kontrollavgift

En kontrollavgift (blå remsa) utfärdas om ett fordon har parkerat fel på tomtmark även kallad kvartersmark.
På kontrollavgiften finns information om var man vänder sig vid bestridande.

Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet till Bankgiro 5454-2121. Vid betalning måste ärendenummer anges.

Vid infarten till en tomtmarksparkering finnas angivit på en tilläggstavla under vägmärket vem som bedriver parkeringsövervakningen och dennes telefonnummer. 

Tycker du att du felaktigt fått parkeringsanmärkningen?

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad kan du, dvs. fordonets registrerade ägare, ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten. Besök polisen.se för e-tjänst, blanketter och information om hur du går till väga. Ange varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig, samt OCR-nummer och registreringsnummer. För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Avgiften ska betalas även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om din ansökan godkänns återbetalas felparkeringsavgiften till dig.

Bestämmelser om betalning finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift samt Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:115).

  • För frågor om bestridande av parkeringsanmärkningen kontakta Polismyndigheten via polisen.se
  • För frågor om parkeringsanmärkningen kontakta Ystads kommunen på telefonnummer 0411-577186.
  • För frågor om betalningen kontakta Transportstyrelsen.
Publicerad 2021-12-30, Uppdaterad 2023-09-26