Uthyrning och kontraktsfrågor

Henriette Wetterberg

Henriette Wetterberg

Uthyrare bostäder och bilplatser

Epost 0411-57 72 00

Hanna Persson

Hanna Persson

Biträdande förvaltare och boinflytande

Epost 0411-57 72 00

Eskil Jönsson

Eskil Jönsson

Uthyrare nyproduktion, hyresgästärenden, störningar och marknadsföring

Epost 0411-57 72 00

 
Publicerad 2018-04-16, Uppdaterad 2018-10-30