Historia

Här berättar vi historian om Abrahamsfält och Dammhejdan.

Hejda var i äldre tider benämningen på ett inhägnat område av åker- eller betesmark. Numera finns
bara några få ”hejde”-namn bevarade. På hejdorna hade i flera fall anlagts dammar för fiskodling
och Dammhejdan är troligen ett exempel på detta.

I norra delen av planområdet finns resterna av en trädgård. På platsen har legat värdshuset
Missunna som var ett omtyckt utflykts- och förlustelseställe. Värdshus- byggnaden revs runt
sekelskiftet 1900 och det uppfördes en större villa på platsen som fick namnet Solbacken. Villan
byggdes om och till på 1920-talet. Villan döptes om till Dammhejdan och kom senare i kommunens ägo.
Villan har använts bl. a. som vårdhem för behövande av olika slag och som flyktingförläggning. I
slutet av 1980- talet jämnades byggnaden med marken och idag vittnar bara resterna av trädgården
och de stora träden om vad som varit.

Inom södra delen av planområdet har Ystad plantskola tidigare bedrivit odling och försäljning av
växter. Redan 1909 startades den första plantskolan, verksamheten flyttade 2012.

YFP01-0021-Dam.jpg

Dammhejdan, ursprungligen hette stället Missunna och uppfördes av bryggaren Gustaf Peter Sjövall (1786-1837) som utvärdshus. På 1900-talet inköptes egendomen av ryttmästaren C. G. A. Crafoord och hans maka född Wallenberg, som uppförde en ny huvudbyggnad och utbytte namnet Missunna mot Dammhejdan. Bilden är tagen av fotografen SM Marcus på 1870-talet. Revs 1899 för det nya Solbacken.

 

YFP01-0020-Dam.jpg

Solbacken, senare Dammhejdan. Byggt 1899. Före tillbyggnaden 1925.

 

YFP01-0023-Dam (1).jpg

Damhejdan precis innan rivning.

 

YFP01-0014-Miss.jpg

 

Abrahamsfalt.jpg

Abrahamsfält, Bröderna Olssons Platskola, bild från 1974

Publicerad 2023-11-26, Uppdaterad 2024-04-08