Anderzson of Sweden

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Mitt namn är Jonas Andersson, och startade bolaget 2004. Vi jobbar inom produktmedia, kanske mer känt som profilreklam, give aways samt gåvor. Reklam som stärker både den egna organisationen och varumärket mot kunder och omgivning.

Vi ser till att du syns utåt så som du önskar att ditt företag skall uppfattas. Inom produktmedia jobbar man som en profilbyrå och är i de bästa fall med från början.  Vi jobbar med kunder i hela Sverige med våra egna koncept.

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

Allt som rör miljö och att man tänker sig för är en viktig del i vårt arbete. Tankar som vi haft från start vid bygge av vår fastighet 2007. Tankar och hantering vi dagligen jobbar med och hur vi kan återanvända i vårt operativa arbete.

Även lägger vi en stor del i vårt koncept tänk till våra kunder. Att löpande få mer information/lärdom i ämnet. Ett naturligt och självklart intresse!

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

Det tycker jag absolut. Det kommer alltid finnas saker att förbättra, och vi måste justera och vara flexibla hela tiden för att följe med de nya rönen om kommer upp och upptäcks.

Viktigt att ha ett nätverk som tänker lika. Så länge alla lever upp till det så fungerar det.

Globala målen näringsliv_

Publicerad 2022-12-03, Uppdaterad 2023-08-31