Globala_malen_naringsliv_bild_Ystads_kommun_(44).JPG

Business Sweden

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Business Sweden jobbar mycket med global goal, både i Sverige och internationellt.

I vår exportstrategi är det bland annat utpekat att vi ska arbeta för att hitta bolag som kan hjälpa till att fylla det arbetet. Det betyder att vi inte kan sitta i Göteborg eller Stockholm och vänta utan vi måste möta och fånga upp allt intelligent som finns i hela Sverige och berätta om Business Sweden.

En viktig anledning att närvara vid de olika arrangemangen är att träffa intressanta företag i hela Skåne även ”längst bort från Malmö”. Mycket fokus ligger på Malmö och väldigt lite i Skåne.

Vad har du värdesatt mest?

Det jag värdesatt mest är den enorma energi som funnits vid arrangemangen.

Arrangemangen har också varit väldigt välorganiserade och haft en enorm bredd av organisationer, företag och människor.

Jag har också värdesatt allt konkret som kommit ut på ett lekfullt sätt och jag har värdesatt är att träffa er arrangörer, då det är ni som arbetar lokalt och har betydligt bättre nätverk där än vi.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Kanske skulle ni kunna lyfta in människor direkt från SIDA, Röda Korset, UNOPS/ UNOPS Innovation m.fl skulle kunna komma på kommande arrangemang.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Kontakterna med arrangörerna har gjort att vi fått en kanal och utökat vårt nätverk och på så sätt skapat nya förutsättningar för oss att identifiera företag där vi kan bidra i deras internationalisering.

 

//Gösta Melkersson, Business Sweden

Publicerad 2022-06-16, Uppdaterad 2023-08-21