Hallbarhet_och_nya_affarer_Lotta_Larsson_(5).jpg

Printprofil

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Vi vill vara med i utveckling och försöka driva framåt för vår del hur vi kan bidra till ett bättre och mindre klimatavtryck för oss.

Vad har du värdesatt mest?

Utbytet av idéer och tankar kring miljöarbetet.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Mer fokus på att hålla fungerande pro-dukter vid liv.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Mer fokus på miljö i hela säljprocessen och se det klimatsmarta med begagnade produkter.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

När vi rekommenderar lösningar till våra kunder har vi tex med oss hållbarhetsmål om hur lång livslängd produkten har, vilken klimatpåverkan har den och hur mycket avfall lämnar produkten under sin livscykel.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Jag tycker ni gör ett bra jobb och vi lär oss mycket genom era föreläsningar och workshops. Många av de globala målen har vi jobbat tidigare mot utan att vi egentligen har tänkt på det.

 

// Mattias Andersson, Printprofil

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-01-29