Scanfill

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Oscar Hugoson, Scanfill AB

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

Det är ett av grundstenarna till företaget och vår vision gällande förpackningsmaterial.

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

Absolut. Brinner för ämnet och att få möjligheten att utbilda från vårt perspektiv.

 

Scanfill Ystadmodellen

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2023-12-04