Tosselilla

Malin och Lina har inte arbetat med Tillväxtplan på detta sätt tidigare, just med fokus på hållbarhet och hållbarhetskalkyler. Detta är något de kommer arbeta vidare med och sprida såväl i ledningsgruppen som till personal och kunder.

Tosselilla tycker projektet har varit mycket givande och lärorikt.

Malin och Lina är delägare till Tosselilla Sommarland tillsammans med systern Carola och föräldrarna Anki och Lasse. Företaget har drabbats hårt av pandemin och projektet ”Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen” kom väldigt passande i tid.

Det var intressant med SWOT-analysen, att få tid att reflektera kring det egna företaget och få input från andra företag såsom Sakura Tours.

Det kluriga med de globala målen var att bryta ner dem och se hur de kan appliceras på Tosselilla och även bidra till ökad lönsamhet.

En värdefull insikt som Malin och Lina uttryckte är bland annat att ställa högre krav på leverantörerna och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Intressant att fundera över hela kundresan, hur Tosselillas kunder ska kunna se att företaget arbetar med hållbarhetsfrågor innan, under och efter besöket.

Intressant är att Tosselilla redan nu i rekryteringsfasen ser att ungdomar efterfrågar Tosselillas värderingar utifrån de globala målen. Detta kommer i sin tur leda till att hemsidan kommer uppdateras med information om Tosselillas värderingar och hållbarhetsarbete.

Tosselilla har många idéer kring arbetet med de globala målen, bland annat att i framtiden se över alternativ till elförsörjning, såsom solceller, samt laddstolpar till parkeringen och olika typer av temadagar i parken. Just nu begränsas Tosselilla ekonomiskt pga pandemin, så de olika idéerna kommer växa fram och bli mer synliga för kunderna efterhand som möjligheterna finns.

//Lina och Malin

Publicerad 2023-04-21, Uppdaterad 2024-01-29

ystadmodellen

Tosselilla globala målen