Allemansrätten

Rättigheter och skyldigheter med Allemansrätten. Detta ska du tänka på.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, badar eller gör något annat i naturen. Läs mer på naturvardsverket.se.

Vi rekommenderar grillning på särskilda grillplatser. Vissa delar av Sandskogen är dessutom naturreservat, vilket betyder att du endast frå grilla på ansvisade grillplatser. Var uppmärksam på att totalt eldnings- och grillförbud kan råda under torra perioder.

Lämna stranden som du fann den. Du vistas i en attraktiv och vacker miljö, ofta inom naturreservat, med unika värden. Självklart tar du med dig dina sopor.

Och släng inget kött, på eller vid stranden, så hjälps vi åt att förhindra att vi får in afrikansk svinpest i landet. Släng dina matresterna i soporna, lämna dem inte på stranden efter en picknick eller vid rastplatser i närheten. Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Publicerad 2022-06-20