Motionsspår och utegym

Information om motionsspår, utegym, slingor för promenad och fysisk aktivitet samt längdskidåkning och skridskoåkning.

Motionsspåren i Ystad Sandskog

I kommunens mest natursköna fritidsanläggning – Ystad Sandskog – finns 4 st preparerade motionsslingor: 1,5 km elljus, 2,5 km elljus, 5 km och 10 km med gemensam sträckning i början och slutet.

I anslutning till starten, strax öster om Regementet, finns:

  • Parkeringsmöjligheter. Promenera eller cykla gärna hit, om du har möjlighet, då antalet parkeringsplatser är begränsat. Parkera med omsorg och bara där du får. 
  • Utegym med ett antal utomhusredskap för styrke- och konditionsträning
  • Naturlekplatsen Skogsparken med gunga, sandlåda och olika klätterställningar
  • Omklädningsbyggnad med dusch och toalett, vilken är öppen året om: måndag-fredag 08.00-22.00 samt lördag-söndag 08.00-20.00.

Kommunens motionsspår, utsatta på kommunkartan.
Orienteringstavla över motionsslingorna.

Naturreservat

Allemansrätten gäller även i motionsslingorna. Tänk också på att de är belägna i Norra Sandskogens naturreservat och att särskilda regler och försiktighet gäller där. Mer information om naturreservatet och vad som gäller.

Visa hänsyn och varsamhet mot djur, natur, samt boende och andra som vistas i området – och ta hand om ditt skräp.

Har du hund med dig i området så ska denna vara kopplad under tiden 1 mars – 20 augusti, samt hela året i markerade motions- och ridspår.

Särskilda regler gäller för dig som anordnar organiserade aktiviteter i naturen, t ex träningspass, återkommande aktiviteter, vandringar, läger, bad etc. Tips, råd och regler om organiserat friluftsliv

Aktivitetsrundan

Aktivitetsrundan är ett nytt sätt att röra på sig, på egen hand eller tillsammans med andra, med enkla och lustfyllda rörelser. Njut av att röra på dig utomhus i Dag Hammarskjölds park! Läs mer här.

Hälsans stig

I samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har kommunen anordnat en så kallad Hälsans Stig, som är en trygg och promenadvänlig slinga i stadsmiljö, utan given start- och slutpunkt. Till sidan om Hälsans Stig.

Utegym

Förutom i Sandskogen finns det ytterligare fyra utegym i kommunen, med någon form av platsbyggda redskap eller hinderbana.

Kommunens övriga utegym, utsatta på kommunkartan

Längdskidåkning

Under vintertid, vid god snötillgång (ca 20-30 cm snö), spåras slingorna för skidåkning. När slingorna spårats för skidåkning får man inte promenera eller jogga i spåren. Det finns plats för alla, så promenera/jogga vid sidan om skidspåren. 

Se skidspar.se, där både spårare och skidåkare uppdaterar info om skidunderlag och spårning i Sandskogen.

Foto: Per Berg, KFUM-huset Ystad

Skridskoåkning vintertid

Vid ihållande kallt väder spolas Skridskodammen/P7-dammen (kartlänk Google), norr om Ystad Studios, för skridskoåkning. För detta krävs 7-8 minusgrader och att det frusit på hela dammen.

Publicerad 2022-12-12, Uppdaterad 2023-10-20

Underhåll

Hjälp oss att hålla motionsspåren fina, säkra och användbara!

För att göra en felanmälan eller lämna synpunkter: klicka på bilden och ladda hem vår app eller fyll i webb-formuläret.

Välj kategori "Fastigheter", därefter "Idrottsanläggningar utomhus" och slutligen "Sandskogens motionsslinga".

Bild på mobiltelefon i Ystadmiljö