Hälsans Stig

I samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har kommunen anordnat en så kallad Hälsans Stig, som är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- och slutpunkt. Slingan är ca 5 km lång och löper där människor normalt brukar röra sig. På Hälsans Stig är varje kilometer utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar. 

Eftersom slingan saknar given start- eller slutpunkt väljer du själv var du vill ansluta dig och hur långt du vill gå. I vissa fall finns alternativa vägar som gör att du kan korta promenaden vid behov. Idag finns Hälsans Stig på ett 100-tal platser i Sverige och fler är planerade.

På kartan kan du läsa mer.

Hälsans stig finns också utmärkt på vår interaktiva samhällsfunktionskarta: Kategori fritid samt underkategori motionsspår. 

Hälsans stig, bild


.

Publicerad 2021-05-12, Uppdaterad 2023-06-26