Bad för hund och häst

Här får du rida och bada med hunden sommartid.

När och hur man får rasta sin hund på stranden regleras i den lokala ordningsstadgan. Kort sammanfattat gäller: Under sommarperioden 1 juni-30 september är hundar ej tillåtna på allmänna badplatser. 

I de områden längs stränderna som tillhör naturreservat råder ridförbud året om, och hundar ska alltid vara kopplade.

Under tiden 1 april-30 september får ridning endast äga rum på av kommunen anvisade ridvägar. Karta över ridvägar. Det är förbjudet att under samma tid rida på allmän badstrand på de sträckor som framgår av kartan (se länk nedan).

Hundar är välkomna och rekommenderas att bada:

  • på det anvisade hundbadet längs strandsträckan öster om Lilleskog och fram till väster om reningsverket
  • strandsträckan vid Kabusa, när det inte pågår skjutövningar där
  • strandsträckan vid Hagestad naturreservat, under förutsättning att hunden är kopplad

Karta med de exakta sträckorna för sommarperiodens hund- och hästförbud utmärkta. 

Sträckor som på kartan varken är gröna (ansvisat hundbad) eller röda (hund- och ridförbud) är inga allmänna badplatser, och där finns det inga ordningsföreskrifter. Där gäller sunt förnuft och ömsesidig hänsyn.

Generella regler för hundar (t ex var de inte får vistas samt var och när det råder koppeltvång på övriga platser i kommunen) finns i de lokala ordningsföreskrifterna, sid 7-8.

Publicerad 2022-06-20, Uppdaterad 2024-06-22