Allmänhetens frågestund

Svar direkt från din politiker – allmänhetens frågestund.

Två gånger per år har du som kommuninvånare möjlighet att ställa dina frågor till de folkvalda politikerna. Och få svar direkt. Du ställer din fråga i förväg och skickar in till kommunen och därefter svarar en politiker på ett fullmäktigesammanträde där du som frågeställare har möjlighet att vara med.

Du kan ställa din fråga genom att skicka eller lämna in ifyllt frågeformulär. Senast sex dagar före sammanträdet måste frågan vara inlämnad. Kommunen tar tacksamt emot frågor och förslag – det är endast på så sätt vi gemensamt kan utveckla Ystads kommun till att bli ännu bättre. Så gör din röst hörd!

Så här går det till

Lämna in din fråga till kommunen senast sex dagar före sammanträdet. Om sammanträdet hålls på en torsdag ska frågan alltså lämnas in senast fredagen före sammanträdet.

Frågor och svar pågår under 60 minuter under fullmäktiges sammanträde i maj och september. Du kan ställa din fråga till en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Alltså inte till andra politiker. Du måste själv närvara vid sammanträdet för att din fråga ska besvaras. Om du inte själv vill delge frågan kan den spelas upp eller läsas upp av någon annan. När ledamoten har svarat finns det möjlighet att ställa följdfrågor men det får inte bli en debatt – då kan ordföranden avbryta frågeväxlingen.

Fullmäktige avgör om en fråga får ställas vilket kan betyda att din fråga inte får ställas. Det kan bero på att frågan rör enskilda personer, att kommunen inte får hantera frågan – t.ex. sjukhusvård, eller att frågan uppfattas som kränkande.

Publicerad 2023-04-10, Uppdaterad 2024-02-05

Skicka in din fråga

Du kan skicka in din fråga med post eller lämna i receptionen på Nya Rådhuset.

Använd detta frågeformulär (.pdf-fil)