7132328-business-meeting-with-work-on-contract.jpg

Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder i Nya Rådhuset vid Österportstorg.

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00 utom budgetsammanträdet i juni som börjar tidigare på eftermiddagen.

Kommunfullmäktiges möten sänds på internet och kan ses live och i efterhand.

Sammanträdesdagar under 2020 i Ystads kommun

 

KF

18:00

KS

09:00

KSAU

08:30

BUN

14:00

GN

09:00

KN

14:00

SN

13:15

SAM

10:00

MYN

13:00

VN

09:00

Januari

23

29

8

30

24

22

23

22

21

 

Februari

20

26

5

27

28

19

27

19

18

 

Mars

19

25

4

26

27

18

26

18

17

 

April

23

29

8

30

24

22

23

22

21

 

Maj

14

27

6

28

29

20

26

20

26

 

Juni

17*

17

3

25

26

 

25

10

23

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

20

26

5

27

28

 

27

19

18

 

September

24

30

9

 

25

23

24

23

22

 

Oktober

22*

28

7

1, 29

30

21

22

21

20

 

November

19

25

4

26

20

18

19

18

17

 

December

17

16

2

15

18

16

17**

9

8

 

*) KF kl. 13:00
**) SN kl. 11:00

Ändringar kan förekomma under året.


KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och Utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KN = Kulturnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden


För ytterligare information ta kontakt med Åsa Björkman Holmberg, telefon 0411-57 71 50 eller kommunen@ystad.se

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2020-07-21