7132328-business-meeting-with-work-on-contract.jpg

Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder i Nya Rådhuset vid Österportstorg.


Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00.

Kommunfullmäktiges möten sänds på internet och kan ses live och i efterhand.

Sammanträdesdagar under 2024 i Ystads kommun

 

Kf

18:00

Ks

09:00

KsAu

08:30

BUN

14:00

GN

09:00

KoF

09:00

SN

10:30

SAM

10:00

MYN

13:00

VN

09:00

Januari

18

31

17

25

26

24

25

24

23

26

Februari

15

28

14

26

23

14

29

21

20

 

Mars

21

 

13

18

22

20

26

20

19

15

April

18

3, 24

10

25

26

17

25

17

23

 

Maj

16

29

15

30

31

22

30

22

21

 

Juni

13

19

5

27

14

 

27

12

18

3, 12

Juli

 

 

 

   

 

 

 

   

Augusti

22

28

14

29

30

 

29

21

20

 

September

19

25

11

26

27

18

26

18

17

 

Oktober

17

23

9

31

25

16

24

16

15

 

November

21 *)

27

13

28

29

20

28

20

12

 

December

12 **)

18

4

16

20

11

19

11

10

 

*) Kl. 13:00 **) Kl. 16:00

Förändringar i planen kan ske under året.

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och Utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KoF = Kultur- och fritidsnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden


För ytterligare information ta kontakt med Åsa Björkman Holmberg, telefon 0411-57 71 50 eller kommunen@ystad.se

 

 

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2024-01-05