IMG_0026.JPG

Åvallaparken

Vi rustar upp och utvecklar Åvallaparken för att skapa bättre möjligheter för vistelse och rekreation. Här kan du läsa mer om parken och det pågående arbetet. 


Området längs Åvallastråket, mellan stadsbiblioteket och Ystad Arena, ska bli en attraktiv park med många aktiviteter och funktioner som gör att fler vill vistas i parken och under en större del av dygnet.  

Just nu tittar vi på områdets förutsättningar för att se vilka förändringar vi kan göra. Vi undersöker också vilka behov som finns och bjuder in verksamheter och olika målgrupper till dialog. 

Själva arbetet med att bygga om i parken planerar vi att påbörja tidigast hösten 2024. 

Under projektets gång samlar vi mer information på den här sidan.

Planering

Så här ser vår planering ut för tillfället. Den kan ändras med tiden, men ger en överblick över arbetets olika faser.

Tidslinje 2023-2025

Publicerad 2023-06-27, Uppdaterad 2023-09-29