Åvallaparken

Vi rustar upp och utvecklar Åvallaparken för att skapa bättre möjligheter för vistelse och rekreation. Här kan du läsa mer om parken och det pågående arbetet. 


Området längs Åvallastråket, mellan stadsbiblioteket och Ystad Arena, ska bli en attraktiv park med många aktiviteter och funktioner som gör att fler vill vistas mer i parken.

Gestaltningsförslag

Vi har vi med hjälp av KAMOMA landskapsarkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag som visar ungefär hur parken kommer att se ut när den är klar 2025. Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

Vy från parkens norra sida:

Vy från norra entrén i parken. Man ser grönska, en lekplats med lekande barn bland rutschkanor, gungor och klättertorn.

Vy från parkens östra sida:Vy från parkens östra sida. Barn och vuxna sitter eller är aktiva. Klätterblock, multiarena och aktivitetsytor

Detta gör vi

Vi behåller gräsytan i väster 

 • Plats för spontansport, lek och spring 
 • Två fotbollsmål 

Vi bygger ny lekplats i mitten 

 • Lekplats som riktar sig till barn i alla åldrar.  
 • Möjligheter för tillgänglighet och delaktighet, för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar.
 • Olika typer av sittplatser för vila, möten, umgänge och häng. 

Vi skapar aktivitets- och mötesytor i öster 

 • Möjligheter för vistelse, aktivitet och möten, för besökare i alla åldrar och med olika förutsättningar.  
 • Sittplatser med bord samt en grillplats. 
 • Vi planerar för en ny multiarena, utegym, klätterblock och plats för streetbasket och boule. 

Vi gör plats för ny grönska 

 • Vi planterar nya träd runt parken för att rama in den och skapa rumslighet.  
 • De befintliga buskytorna i parken gör vi mindre eller tar bort, samtidigt som vi skapar nya planteringsytor med busk- och perennplanteringar.
 • Vi anlägger en stig i söder, så att man ska kunna ta sig runt hela parken.  

Vi sänker ner parken 

 • Vi sänker ner hela parken lite, för att ge rum för fördröjning av skyfall och minska risken för översvämning. Det innebär att vi behöver ta ner flera av träden som står i parken idag. 

Vi belyser 

 • Vi kommer att belysa parken på olika sätt för att man ska kunna använda parken även under den mörka tiden på året.

Inga större förändringar

Nu ska vi omsätta gestaltningsförslaget till en genomförbar plan, med ritningar och underlag, så att vi kan upphandla en entreprenör som bygger parken åt oss.

Inga större förändringar kommer att ske under projekteringsfasen, som vi befinner oss i nu, men vissa detaljer kan ändras. Det kan till exempel handla om materialval, viss utrustning kan bytas ut eller utgå och kostnadsfrågor kan uppstå.

När projekteringen är klar presenterar vi en uppdaterad illustration över parken.  

Planering

Så här ser vår planering ut för tillfället. Den kan ändras med tiden, men ger en överblick över arbetets olika faser.

2023 • Utredning – klart
2023 • Upphandling av konsult för gestaltning och projektering – klart
2024 • Gestaltning och projektering – Här är vi nu!
2024 • Upphandling av entreprenör och uppstart av entreprenad
2025 •  Entreprenad

Vyer och illustrationsplan: ©KAMOMA, Hanna Kulvanovskaya

Publicerad 2023-06-27, Uppdaterad 2024-03-27