Ystads konstmuseum

3:e vån.
18 maj—3 november
"Gränstrakt"
Malmö Konstmuseum och Ystads konstmuseum

Utställningen "Gränstrakt" utgår från Malmö Konstmuseums och Ystads konstmuseums omfattande samlingar av skånska landskapsmålningar från perioden 1850–1950. Här presenteras ett stort antal konstnärskap som skildrar trakterna runt om i Skåne i dialog med samtida verk.

Med landskapsmåleriet som lins får vi syn på vårt förhållande till naturen och oss själva genom tiderna. Idag har frågor om nationell identitet och samhörighet i relation till konst och kultur återigen aktualiserats i svensk politik. Utställningen "Gränstrakt" problematiserar landskapsmåleriets roll i förhållande till föreställningar om en kulturellt homogen och ursprunglig plats i det förflutna och hur konstnärliga gestaltningar har använts för att skapa känslor av samhörighet.

Malmö Konstmuseums del av utställningen
På Malmö Konstmuseum fokuserar utställningen på åren mellan 1850 och 1915, då urbaniseringen och industrialiseringen tar fart i Sverige och allt fler lämnar landsbygden för ett liv i de växande städerna. Landsbygden och skildringar av den blir en projektionsyta för det oföränderliga och trygga i en oviss tid. Moderniseringen innebär också att ett nationsmedvetande formas. Folket skulle enas under en gemensam idé om svenskhet och konstnärliga skildringar av Sveriges landskap används som verktyg i processen. Men vissa landskap och motiv anses inte tillräckligt ”svenska” för att passa in – däribland den skånska slätten. I Skåne växer däremot en stark lokalpatriotism fram, som bland annat stärks genom landskapsmåleriet, museernas samlande och utställningsverksamhet.

Läs mer om Malmö konstmuseums del av utställningen

Ystads konstmuseums del av utställningen
På Ystads konstmuseum gör "Gränstrakt" nedslag i 1900-talets första hälft och fem landskapsmålare som är väl representerade i samlingarna. Här möter deras målningar samtida verk som undersöker frågor om plats och identitet. I mötet får vi syn på hur kulturarvet påverkar vår bild av landskapet och landsbygden idag.

Bilder av landskapet förekommer inte bara inom konsten, utan även i sammanhang som reklam och marknadsföring. Stereotypa bilder av Skåne används för att locka såväl turister som investerare. Landskapsbilder används också i politiska kampanjer, både för att förmedla hopp om en grönare framtid och konservativa föreställningar om att det var bättre förr.

Curatorer
Julia Björnberg, Anna Johansson och Ellen Klintenberg.
Utställningen är en del av Den platta jorden – ett nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne.

Medverkande konstnärer i Malmö
Pia Arke, Hjalmar Asp, Endis ­Bergström, Lars Theodor Billing, Gustaf Carleman, Monika Czyżyk, Decolonizing Architecture Art Research (DAAR), Gabriel de la Cruz, Carl August Ehrensvärd, Wilhelm von Gegerfelt, Goldin+Senneby, Per Gummeson, Ossian Gyllenberg, Carl Fredrik Hill, Axel Kleimer, Axel Theodor Kulle, Jakob Kulle, Fritz Kärfve, Axel Hjalmar Lindqvist, Neil Luck, Justus Lundegård, Eric Magassa, Rasmus Myrup, Axel Nordgren, Ernst Norlind, Peter Adolf Persson, Gustaf Rydberg, Stalker, Superflex, Ellen Trotzig, Mateusz Úcibor, Charlotte Wahlström, Agnes Wieslander och Herman Österlund.

Medverkande konstnärer i Ystad
Svante Bergh, Nicola Godman, Tora Vega Holmström, Sigrid Holmwood, Johan Johansson, Emil Olsson, Erlend Rødsten, John Skoog och Gerhard Wihlborg.

Gemensam entrébiljett
"Gränstrakt" är en utställning som visas på två platser. Därför kan du lösa en biljett som gäller som entré till båda utställningarna! När du löser en entrébiljett till Ystads konstmuseum så kan du sedan visa ditt kvitto på Malmö Konstmuseum och gå in gratis på utställningen där (eller tvärtom).

READ ABOUT THE EXHIBITION IN ENGLISH HERE


Förhandsartikel i Ystads Allehanda 17/5

Recension i Skånska Dagbladet 21/5

Recension i Expressen 29/5

Reportage om Erlend Rødsten i Ystads Allehanda 2/6

Recension i Ystads Allehanda 18/6

DN tipsar om utställningen 22/6

 

2:a vån.
26 juni—31 december
"Skånska dragoner rida till bad"


Oscar Matthiesen "Skånska dragoner rida till bad (beskuren)" Foto: Lucas Gölén.

Sedan Ystads militärhistoriska museum lades ner i början av året så har det diskuterats hur och var den gigantiska målningen ”Skånska dragoner rida till bad” ska visas. Den 4,6 x 10 meter stora målningen av den danske konstnären Oscar Matthiesen har sedan 1950-talet visats på olika platser i Ystad men aldrig riktigt fått plats utan duken har fått vikas. Nu visar Ystads konstmuseum äntligen målningen i hela sin ursprungliga storlek igen!

Originaltiteln på Oscar Matthiesens målning är ”Skaanske dragonofficerer rider i bad”. Matthiesen, som levde åren 1861–1957, fick idén till motivet under en semestervistelse i Ystad 1904. Ystad huserade vid den här tiden Europas största samlade kavalleriregemente vilket satte stor prägel på staden. Matthiesen säger sig ha inspirerats av de unga soldaterna, solen, saltvattnet och av såväl djurens som människornas starka kroppar. De flesta av männen är porträtterade officerare som vid målningens tillkomst var verksamma vid Ystads dragonregemente.

Som ett resultat av industrialismen och urbaniseringen fanns det i början av 1900-talet en tendens att vilja återknyta med naturen. På så sätt ville man stärka den moderna människan som uppfattades vara i ras-, klass-, och könsmässigt förfall. Särskilt orolig var man för att män hade blivit vekare. I konsten gav bilder av nakna kroppar som utstrålar ungdom och friskhet, vars livskraft förstärks av solljus och omgivande natur, uttryck för ett visst mansideal.

Den vitala kroppen, inte sällan manskroppen, framställdes naken inom idrott och friluftsliv med bad och visades i en utsträckning som inte hade synts sedan antiken. Denna tendens utgör en egen rörelse inom den nordiska idé- och konsthistorien: vitalismen.

Oscar Matthiesen studerade vid bland annat Konstakademin i Köpenhamn, han kom senare att specialisera sig på freskoteknik som han studerade närmare vid resor till Pompeji och andra platser i Italien. Helst ville han arbeta med monumentala muralmålningar och i väntan på ett större uppdrag utförde han denna storskaliga målning på duk som sägs vara den vid tiden största i världen.

”Skånska dragoner rida till bad” tillhör numera Nationalmuseum och är idag deponerad till Ystads konstmuseum. Att Ystads konstmuseum visar verk från Nationalmuseums samling är inget nytt. När Ystads konstmuseum invigdes 1936 var det i huvudsak ett deponeringsmuseum för Nationalmuseum. Än idag finns det ett par deponerade verk kvar i samlingen.

”Skånska dragoner rida till bad” visas nu i sin fulla prakt året ut i en av konstmuseets stora samlingssalar. 

 

Artikel i Ystads Allehanda 24/6

Krönika i Ystads Allehanda 24/6

Text på SVT Nyheter 25/6

Krönika i Sydsvenskan 26/6

 

Samlingen

insta2
Gittan Jönsson "Dammsugerskan (Kata Dahlström)", 2018, porslin (detalj). Foto: Isac Nordgren Jonasson. Verket är en gåva till konstmuseet från Ystads konstförening.

Välkommen till Ystads konstmuseums samlingspresentationer! På museets andra plan möter du ett urval av verk från samlingen som visas utifrån olika teman. I konstmuseets två största salar samsas konstverk från olika tider och traditioner i en utställning med utgångspunkt i idén om gränsdragning – så som mellan land och hav, det drömda och det verkliga eller det offentliga och privata.

I de mindre rummen, på andra sidan de stora salarna, ges ett antal introduktioner till några av alla de genrer och konstnärskap som präglar främst den lokala konstscenen och därmed museets samling.

Vår nyaste samlingspresentation har vi valt att kalla Ömsa skinn. I utställningen introduceras några av de verk som nyligen tillkommit till samlingen av konstnärerna Marie Andersson, Staffan Nihlén, Thale Vangen och Magnus Wallin. Här kan du läsa om "Ömsa skinn"!

Här kan du läsa texter om många av de konstnärer och teman som visas i våra samlingspresentationer!

 

1:a vån.
Stora ateljén
8 juni—13 oktober
"DET är verkligheten…"


Emily Wistrand "Barndomsminne", olja på duk

Utställningen ”DET är verkligheten…” är skapad av bild- och formelever i årskurs 2 på Ystad Gymnasium. Utställningen utgår dels från tankar om och upplevelser av vad ett landskap är, kan vara och har varit, och dels från Ystads konstmuseums aktuella utställning ”Gränstrakt”.

Eleverna presenterar arbeten i olika tekniker och material som de har arbetat med under vårterminen. Bland annat så möter besökaren ett hjortkranium, skräp från turister, ett träd i papier maché, en hyllning till resandet med buss, en akvarell målad av havsvatten, poetiska reflektioner av vad en plats är, keramik, barndomsminnen och konsekvenserna av klimatförändringarna.

 

 

Publicerad 2016-08-15, Uppdaterad 2024-06-27

Kontakt

Ystads konstmuseum

Besöksadress:
S:t Knuts Torg


Postadress:
Ystads konstmuseum,
271 80 Ystad

0411-577285
konstmuseet@ystad.se


Öppettider

Utökade öppettider under sommaren 24 juni—18 augusti:

Måndag—fredag 10—17

Lördag—söndag 12—16

 

Entré

Ordinarie entré 50 kronor

Ungdomar t.o.m. 19 år fri entré 

Vernissageinbjudningar och nyheter

Anmäl dig här (genom att skicka oss ett mail) för att få våra nyhetsbrev med information om utställningar och evenemang på Ystads konstmuseum – direkt till din mejllåda!

(Send us an e-mail if you would like to recieve our newsletter with information about our program)

 

 

virtuell rundvandring

 

Ystads konstmuseum är en kommunal verksamhet som drivs med stöd från Region Skåne.

     

 

 

Se mer från oss på Facebook, Instagram och YouTube!