Ystads konstmuseum

Under perioden 28 september 2019 - 5 januari 2020 visar Ystads konstmuseum hela tre tillfälliga utställningar utöver museets samlingar:

3:e vån
Gylleboverket
På samma djupa vatten som du

Utställningen "På samma djupa vatten som du" handlar om mörker och längtan, människans relation till naturen, omvärlden och varandra.

Ljud, filmiska installationer och skulpturala objekt utgör tillsammans en helhetsupplevelse på tredje våningen i museet. Skalor förflyttas och förskjuts, från landskap i miniatyr till ett båtvrak uppbyggt i ett vardagsrum. Är det en dröm eller ett framtidsscenario? Vem har byggt båten, och varför?

Gylleboverket arbetar processbaserat och har under arbetets gång med utställningen ombett personer på olika platser runt om världen att tända signaleldar och skicka filmklipp eller bilder av eldarna som en del av utställningens material och innehåll. Med signaleldarna reflekterar Gylleboverket kring frågor som berör gemenskap och engagemang. Vad är och betyder längtan när vi står vid randen tillsammans, antingen inför en radikal förändring eller ett förlopp bortom vår kontroll?

Mörker kan upplevas som skrämmande, men i mörkret finns också ett lugn, ett slags fördjupat tillstånd av stillhet och reflektion. Utställningen inleds med orden: "Jag ville berätta något för dig och det skulle på något sätt involvera stjärnorna." Om vi låter meningen vila ett tag så förstår vi att den här berättelsen berör oss alla. 

Gylleboverket är en konstnärsgrupp med bas utanför Östra Vemmerlöv som arbetar med film, social skulptur, performance, installation och text. Tematiken i Gylleboverkets arbeten berör viktiga och aktuella frågor i vår samtid.

Konstnärerna i Gylleboverket är för denna utställning Etta Säfve, Jona Elfdahl och Shelley Sharr. Ljuddesignen är gjord i samarbete med Jonas Åkesson. Utställningen är kuraterad av Anna Norberg.

Utställningen "På samma djupa vatten som du" är en del av den regionala konstbiennalen Bästa Biennalen med fokus på barn och unga.

Filmen om utställningen är gjord av Daniel Permbo.

På samma djupa vatten som du

Recension av utställningen i Dagens Nyheter

 

2:a vån
Gert Germeraad
Husens poesi

Husens poesi

Under de senaste fem åren har Gert Germeraad parallellt med sitt konstnärskap arbetat med fastighetsfotografering för olika mäklarfirmor. Han kör runt i nordöstra Skåne för att fotografera hus och lägenheter som ska säljas. Det är en speciell genre. Fotografierna ska både vara personliga och anonyma. De ska ge oss en känsla av att kika in i främmande människors liv, trots att vi begriper att de inte visar något sant vardagsliv. Ändå är de lockande. Att klicka sig runt bland bostadsfotografier på nätet blir ett sätt att fantisera om förändring, att drömma om andra möjligheter. Kanske ett helt annat sorts liv.

Snart började Gert Germeraad att växla mellan sina olika yrkesroller. Som fotograf tog han först de bilder som förväntades. Sedan, som konstnär, riktade han sin kamera mot annat. I början var det mest mönster i gamla tapeter, sådana som för länge sedan slutat säljas. Men sen hittade han också detaljer som berättade om det förflutna och om dem som levt i hemmen. Hur de bråkat och skrattat, vad de älskat och hur de levt.

Ystads konstmuseum är glada över att kunna visa ett urval av Gert Germeraads bilder i en utställning som visas på museets andra våning. I samband med vernissagen släpps också en bok med Germeraads bilder som ges ut på Kalejdoskop förlag. Utställningen är kuraterad av Julia Björnberg och Felicia Tolentino.

Bortom orden
Artists’ Books ur konstmuseets samling

Bortom orden

Utställningen ”Bortom orden” undersöker narrativ som grund i konstnärliga metoder. Ett flertal verk presenteras genom ord- och bildberättelser, överlappningar och collage.

I Helena Fernandez Cavadas ”Letters to My Mother” möts det politiska och personliga i en brevväxling mellan konstnären och hennes mamma. Carin Ellbergs ”Händelser ur ett akvarellblock” visar på hur allt kan ses som ett narrativ när man ser på helheten i en serie med bilder. Krister Follins verk upplöser gränserna mellan skrift och bild och berättar om vårt sätt att vilja dechiffrera och förstå. I Gert Germeraads personliga collage, tillkomna tidigt i hans konstnärskap, anas ett sökande efter den egna identiteten såväl som mänskliga villkor i stort. Utöver Artists’ Books visas måleri, teckningar, akvarellmålningar samt material som på olika sätt belyser den konstnärliga arbetsprocessen. Utställningen är kuraterad av Julia Björnberg och Felicia Tolentino.

 

streck

Den permanenta utställningen

Samlingen 1  Samlingen 2
Foton: Gert Germeraad

I den permanenta utställningen visas verk av bland annat Ola och Hans Billgren, Inger Ekdahl, Leif Holmstrand, Tora Vega Holmström, Gerhard Nordström, Karin Persson, Greta Sandberg, Ellen Trotzig, Gittan Jönsson och Gerhard Wihlborg.

Här finns även en stor samling av Artists’ Books (konst i bokform) från 1940-talet och framåt. Basen i denna samling utgörs av konstnären Leif Erikssons arkiv SAAB (The Swedish Archive of Artists’ Books) som Konstmuseet förvärvat stora delar av. I Ystads konstmuseums samling av Artists’ books finns även verk och projekt som sammantaget vidgar och utforskar begreppet Artists’ books.

De två största salarna i den permanenta utställningen har precis fått ett uppfräschat utseende och konstmuseets intendenter har gjort en ny och uppdaterad hängning av samlingen. 

 

 

Publicerad 2016-08-15, Uppdaterad 2019-12-05

Kontakt

Ystads konstmuseum

Besöksadress:
S:t Knuts Torg


Postadress:
Ystads konstmuseum,
271 80 Ystad

0411-577285
konstmuseet@ystad.se

Öppettider

Tisdag - fredag: 12 - 17
Lördag - söndag: 12 - 16

Entré

50 kronor.

Kombibiljett som gäller för både Klostret och Ystads konstmuseum: 80 kr

Ungdomar t.o.m. 19 år fri entré

Konstmuseet har fri entré för samtliga på fredagar

 

Vernissageinbjudningar och nyheter

Anmäl dig här för att få vernissageinbjudningar och kontinuerlig information om utställningar och evenemang på Ystads konstmuseum – direkt till din mejllåda!

 

 

Ystads konstmuseum är en kommunal verksamhet som drivs med stöd från Region Skåne.

     

 

 

Se mer från oss på Facebook, Instagram och YouTube!