Verk ur samlingen

Samlingen

Välkommen till Ystads konstmuseums samlingspresentationer! Här, på museets andra våning, möter du ett urval av konstverk från samlingen i en rad utställningar kring olika teman och konstnärskap.

Samlingen grundades av Ystads konstförening redan innan museibyggnaden invigdes. Vid invigningen 1936 donerade föreningen ett tjugotal verk som blev grunden till den samling som har fortsatt att växa sedan dess. Urvalsprinciperna har varierat över tid, men idag samlar Ystads konstmuseum främst konst med anknytning till Skåne. Tidsmässigt sträcker sig samlingen tillbaka till slutet av 1800-talet, men omfattar framför allt konst från 1900-talet till idag.

Ystads konstmuseum betraktar medborgarnas konstsamling som en reservoar av konstnärliga idéer och en konsthistorisk resurs som även dokumenterar konstens rörelser i samtiden för framtiden.

Utställningen i våra två största salar, sal 1 och 2, har fått samlingsnamnet Bortom horisonten.

Bortom horisonten

Många konstnärer har genom åren verkat i det geografiska sammanhang som Ystads konstmuseum befinner sig i. I vissa fall under ett helt liv, andra gånger på tillfälligt eller återkommande besök. Oavsett om de är uppvuxna i trakten och kanske har gett sig av eller om de kommit hit från andra platser, så bidrar de med en mångfald av perspektiv. Genom deras blickar möter vi här en mängd olika sätt att förstå konsten, platsen och villkoren för såväl människan som andra livsformer.

Alla relaterar vi till ett konstverk utifrån vår egen horisont. Kanske befäster det en idé vi redan har om hur världen ser ut, eller så ruckar det en smula på våra föreställningar. Någon gång i livet får vi kanske vara med om en konstupplevelse som påverkar oss i grunden. Ystads konstmuseum välkomnar dig som besökare att närma dig konsten med dina egna erfarenheter. Använd QR-koderna om du är nyfiken på den kontext som de enskilda verken har skapats i. De leder till mer information om flera av konstverken och konstnärerna i den här utställningen.

En viktig del av arbetet med Ystads konstmuseums samling är de utlån som görs till andra museer och konsthallar i Sverige och internationellt. Genom utlånen bidrar vi till ny kunskap om de konstnärer som finns representerade i samlingen och till att deras verk får möta ny publik. Eftersom samlingen är i ständig rörelse genom nyförvärv och utlån är även denna utställning det. Förhoppningsvis leder det till att trogna besökare får upptäcka nya favoriter.

Utställningen lånar sin titel från Catrin Anderssons fotografiska självporträtt.

 

Kabinetten och andra samlingspresentationer

Vi har en rad kabinett med olika teman och ett rum dedikerat till Inger Ekdahl. I det som kallas sal 4 och 5 hittar du tillfälliga presentationer som vi byter minst en gång per år. Under 2024 visar vi där verket Olas trädgård av Conny Karlsson Lundgren och en presenation av nyförvärv som vi kallar Ömsa skinn.

Här hittar du texter om konstnärer och verk som vi visar i våra samlingspresentationer, både i Bortom horisonten och i de andra salarna. I våra utställningar finns också qr-koder som leder dig hit.

 

Anita Christoffersson

Artists’ books

Catrin Andersson

Ellen Trotzig, Lisa Strömbeck m.fl.

Gerhard Nordström

Gerhard Wihlborg, Johan Johansson m.fl.

Gert Aspelin

Gittan Jönsson

Hans och Grete Billgren

Helmtrud Nyström, Ola Billgren m.fl.

Inger Ekdahl

Julia Selin

Karin Persson

Karl Aspelin, Brita af Klercker m.fl.

Konkretistkabinettet

Leif Holmstrand

Majlis Agbeck

Malin Schønbeck

Mette Björnberg

Mette Wide

Octaviagruppen

Olas trädgård

Otto Bache

Pauliina Pietilä

Porträttkabinettet

Signe Johannessen

Stig Wernheden och John Wipp

Tora Vega Holmström, Yvonne Larsson m.fl.

Ulla Viotti

Ömsa skinn

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-05-07