Gert Aspelin

SANDPROTOKOLL
LANDSKAPSUNDERSÖKNINGAR AV GERT ASPELIN

En dag i början av 1970-talet bestämmer sig Gert Aspelin för att gå en promenad. När han efter promenaden återvänder till ateljén utanför Kivik har han upptäckt någonting som kommer att förändra hans konstnärskap under en lång tid framöver. Han skriver själv i sin bok Sandskrift om hur han uppmärksammade en geometrisk form i backen nedanför Kiviks marknadsplats när han gick längs strandängen vid havet den dagen. Erosionen hade spolat bort den tunna grässvålen och blottlagt ett triangulärt sandparti. Aspelin såg hur det skimrade som guld i solen och beskriver hur han glömde bort havet och istället blev stående framför sandraset. Efter upplevelsen återkom han ständigt till denna plats. Han hade bestämt sig för att återberätta minnet av den i sina verk. Några av dem får du möta i den här utställningen.

Gert Aspelin föddes 1944 i Göteborg och dog 2018 i Kivik. På 1960-talet utbildade han sig i Malmö på Skånska målarskolan och Målarskolan Forum samt i Stockholm på Kungliga konsthögskolan.

 

Gert Aspelin är också representerad med en målning i samlingspresentationen Bortom horisonten:

Gert Aspelin maj_september fixad

Gert Aspelin (1944-2018) Maj/September, 2014-2017, olja på duk. Inköpt till Ystads konstmuseum 2018.

 

Maj/September är en oljemålning föreställande ett barn med svärd i handen. Barnet är omgiven av skogsliknande natur. Till vänster reser sig långa serpentinformade blommor, vilka utgör målningens centrum tillsammans med barnet. Färgskalan är grön och blå med accenter av ljust rosa. Från början hade verket titeln ”Alven i skogen” men i samband med utställningen på Galleri Thomas Wallner där verket först visades gav Aspelin målningen sin nuvarande titel.

Pojken föreställer Gert Aspelins barnbarn som har hela framtiden framför sig. Då verket är ett av Aspelins sena verk kan en tolkning också vara att pojken är konstnären själv som blickar tillbaka. Gert Aspelin jobbade mycket med teman om tid och minne, och använde barnets blick i delar av sitt konstnärskap. Barnet som har så mycket att utforska och studera i vardagens detaljer, något som vuxna ofta kan gå miste om.

Gert Aspelin har skrivit att i hela hans målarliv har hans farfar, konstnären Karl Aspelin, varit en referens, mer eller mindre aktuell men aldrig helt bortglömd. Han har dock inte bara tittat på sin farfars verk med okritisk beundran utan denne har snarare framstått som ett varnande exempel. En viktig länk mellan Karl-och Gert Aspelin var Solbacken, en ateljévilla som Karl Aspelin lät bygga 1894 strax söder om Kivik. Huset och naturen där omkring fyllde Gert Aspelin med drömmar och fantasier som inspirerade till flera av hans verk.

 

Text: Alexandra Fredriksson (om Maj/September).

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-05-07