Artists’ books

KONST I BOKFORM

Artists’ books, direkt översatt ”konstnärers böcker”, är ett begrepp som används för konst i bokform. Det är en egen genre inom konsten där konstnären använder bokformatet som ett konstnärligt utrymme. Ofta publicerar konstnärer sina egna artists’ books. De kan också driva självständiga förlag som ger ut andra konstnärers verk. Konst i bokform har en tradition av att blomstra utanför konstvärldens centrum.

Ystads konstmuseum har sedan 2003 byggt upp en stor samling av artists’ books. Basen i samlingen utgörs av konstnären Leif Erikssons arkiv Swedish Archive of Artists’ Books (SAAB) som museet fram till konstnärens död 2019 förvärvade i olika omgångar. SAAB grundades 1978 och innehåller hundratals artists’ books, däribland samtliga utgivningar från Erikssons eget förlag Wedgepress & Cheese.

Förutom verken i SAAB omfattar samlingen även en mängd andra artists’ books. Utifrån ett öppet förhållningssätt till konst i bokform fortsätter Ystads konstmuseum att utveckla samlingen med nya konstnärliga bok- och publiceringsprojekt. Sammantaget vidgar verken i samlingen förståelsen för vad en artist’s book är och kan vara.

 

 

 

leif eriksson bibel

Leif Eriksson (1939 – 2019) ”Tala är silver men tiga är guld”, 2001, familjebibel, guldpatinerad kil

Förvärvades till samlingen i samband med utställningen ”The Page As An Alternative Space – ett urval av Leif Erikssons artist’s books och bokobjekt 1964-2002” på Ystads konstmuseum 2003. Verket ingår i SAAB (Swedish Archive of Artists’ Books) som är en del av Ystads konstmuseums konstsamling. Med artists’ books menas konstnärsgjorda böcker där konstnären använder boken som ett alternativt utrymme för sina konstnärliga idéer.

Genom att slå en kil genom en bibel och ge verket ironiska titeln ”Tala är silver men tiga är guld”  ifrågasätter Leif Eriksson kraftfullt nyttjande av maktens språk och dess tysthetskultur. I ett utställningshäfte 2003 refererar han till bibeln som ”språkets vampyr” när han beskriver verket. Vidare skriver han: ”att jag valt artists’ books  som konstnärligt medium har flera orsaker. Bl a min misstänksamhet mot språket som instrument i allt baserat på konventioner som genererats ur böckernas bok”. Han skriver också i samma häfte att ”språket är en cancer som dödar sitt upphov. Med andra ord vi måste vara tysta för att överleva”.

År 1978 startade Eriksson sitt egna förlag Wedgepress & Cheese där han kom att ge ut både egna och andras artists’ books. Samma år påbörjade han sitt arkiv SAAB (Swedish Archive of Artists’Books) som är en samling konstnärsgjorda böcker. Dessa två projekt utgör stommen i Ystads konstmuseums samling med artists’books. Eriksson donerade 2003 samtliga utgåvor från sitt eget förlag och konstmuseet har sedan dess, genom inköp och gåvor, förvärvat en stor del av arkivet SAAB. Efter konstnärens bortgång 2019 har konstmuseet tagit emot en generös och kompletterande donation.

Leif Eriksson var verksam i Malmö från mitten av 1960-talet och fram till sin bortgång 2019. Han var en av Sveriges främsta konceptkonstnärer och artists’ books var hans specialitet. Han var tidig med det uttrycket i Sverige och såväl hans produktion som hans samlande spelar en viktig plats i vår samtida konsthistoria.

 

SAAB (detalj)

Text: Ýrr Jónasdóttir

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-05-07