Gert Aspelin

Gert Aspelin (1944-2018)

Maj/September, 2014-2017

Olja på duk, 122x119cm

Inköpt till Ystads konstmuseum 2018.

Gert Aspelin maj_september fixad

”Maj/September” är en oljemålning föreställande ett barn med svärd i handen. Barnet är omgiven av skogsliknande natur. Till vänster reser sig långa serpentinformade blommor, vilka utgör målningens centrum tillsammans med barnet. Färgskalan är grön och blå med accenter av ljust rosa. Från början hade verket titeln ”Alven i skogen” men i samband med utställningen på Galleri Thomas Wallner där verket först visades gav Aspelin målningen sin nuvarande titel.

Pojken föreställer Gert Aspelins barnbarn som har hela framtiden framför sig. Då verket är ett av Aspelins sena verk kan en tolkning också vara att pojken är konstnären själv som blickar tillbaka. Gert Aspelin jobbade mycket med teman om tid och minne, och använde barnets blick i delar av sitt konstnärskap. Barnet som har så mycket att utforska och studera i vardagens detaljer, något som vuxna ofta kan gå miste om.

Gert Aspelin har skrivit att i hela hans målarliv har hans farfar, konstnären Karl Aspelin, varit en referens, mer eller mindre aktuell men aldrig helt bortglömd. Han har dock inte bara tittat på sin farfars verk med okritisk beundran utan denne har snarare framstått som ett varnande exempel. En viktig länk mellan Karl-och Gert Aspelin var Solbacken, en ateljévilla som Karl Aspelin lät bygga 1894 strax söder om Kivik. Huset och naturen där omkring fyllde Gert Aspelin med drömmar och fantasier som inspirerade till flera av hans verk.

Efter Gert Aspelins bortgång 2018 har Ystads konstmuseum tagit emot en generös donation av hans verk, varav många kommer att utgöra en tillfällig utställning som planeras öppna på museet i september.

Gert Aspelin föddes 1944 i Göteborg. Han utbildade sig först på Skånska målarskolan och Målarskolan Forum i Malmö 1962 för att sedan som 20-åring börja på Konstakademien i Stockholm 1964. Från 1976 fram till sin död 2018 bodde Gert Aspelin i Kivik.

 

Text: Alexandra Fredriksson

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-03-06