Hans och Grete Billgren

Hans Billgren (1909-1985)

”Ateljébild”, olja på duk, 1974

Inköpt på Ystads konstförenings vårsalong 1975

”Röd afton”, olja på duk, 1978
Gåva till Ystads konstmuseum av Barbro Billgren.

”Jord, hav, himmel”, olja på duk, 1973

Hans Billgren Blå ateljé  Hans Billgren Röd afton

Målningen ”Ateljébild” går i blå toner och föreställer konstnärens ateljé med ett stort kvadratiskt fönster som släpper in ljus i rummet.  Hans Billgrens målningar handlar om färg och ljus. Färgen var hans stora passion, genom blandningar och övergångar skapade han lyriska stämningar i sina bilder. Sonen och konstnären Ola Billgren skriver ”Min far bekände sig helt och hållet till kolorismen och tyckte i princip illa om allt måleri som odlade andra värden på bekostnad av färgen…”.

Motiven, som med åren blev allt mer abstrakta, fanns i närmiljön. Det österlenska landskapet, hemmet, familjen och inte minst ateljén i Löderup. Likt spröjsarna i sitt ateljéfönster delade Hans Billgren gärna upp bildytan i fyrkantiga fält som fick agera som rum för färgens och ljusets poesi.

Hans Billgren föddes i Löderup 1909 och han bodde där då han avled 1985. Däremellan vistades han under några år i Malmö och Köpenhamn. Det var också där han utbildade sig. Han debuterade i Sverige 1942 på Ystads konstmuseum tillsammans med sin dåvarande fru Grete Billgren och vännen Eve Eriksson.

 

Grete Billgren

”Studenten”, 1964, olja på duk

”Information”, 1981, tusch på papper

Grete_Billgren_Studenten_YK2909  Grete_Billgren_Information_YK1509

I Grete Billgrens porträtt ”Studenten” möter vi en ung man i halvfigur med mörk och lite uppknäppt skjorta, kortklippt hår och nedslagen blick . Bakgrunden är enkel och skissartad. Färgskalan är jordigt varm och svalt blågrå med tunna skuggor i vagt lila. Porträttet ger intryck av harmoni och stillhet. Det är som om studenten stannat upp mitt i en tanke eller en betraktelse.

Grete Billgren, född Lützhøft i Köpenhamn 1907, studerade konst i Köpenhamn och Berlin under 1930-talet. Hon var gift med konstnären Hans Billgren och de var bosatta i Löderup tillsammans med sönerna Jean och Ola. År 1942 ställde Grete Billgren ut på Ystads konstmuseum tillsammans med Hans Billgren och Eve Eriksson. Porträttet ”Studenten” och teckningen ”Information” köptes in till samlingen 2019. Grete Billgren gick bort i Lund 1986.

I minnesboken ”Grete Billgren” utgiven av Kalejdoskop förlag 1988 skriver sonen Ola Billgren, Bo Nilsson och Torsten Weimarck personligt och poetiskt om Grete Billgrens konstnärskap. Bo Nilsson skriver bland annat att ”Studenten” är mer att betrakta som en bild än som ett porträtt av en verklig person. Tolkningen baseras bland annat på verkets tillkomstår. Under 1960-talet utvecklades det massmediala samhälle med bildflöden som vi tar för givna idag. Som konstnär kanske Grete Billgren fångade upp denna förändring. Vad är en bild? Kan vi lita på den? Finns den här personen eller är det bara en bild? 

Mot 1980-talet utvecklades Billgrens intresse för linjer. I hennes teckningar kom de att brytas upp till streck och punkter, språk och information. Om hennes teckningar skriver Bo Nilsson att ting och människor i helt vardagliga situationer kommunicerar med varandra på en rad olika plan men att det är svårt att förstå relationerna dem emellan. ”Det är en hållning som antyder svårigheterna i gestaltningen av den samtida verkligheten”. Att se, samtala och undersöka Grete Billgrens verk utifrån en samtida blick öppnar upp och lägger till lager av just information och den här texten är förhoppningsvis bara en början.

 

Texter: Ýrr Jónasdóttir (Hans) och Anna Norberg (Grete)

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-03-06