Inger Ekdahl

Inger Ekdahl (1922–2014) arbetade med nonfigurativt måleri och var en av Sveriges modernistiska pionjärer. Ystadbördiga Ekdahl studerade måleri vid Isaac Grünewalds Målarskola mellan 1944-46 men även vid Otto Skölds Målarskola och hos André Lhote i Paris. I efterkrigstidens Paris kom hon i kontakt med inflytelserika konstnärskretsar som experimenterade med färg, symmetri och geometriska former. Hon målade inledningsvis i en konkretistisk riktning och sedan i en spontanistisk anda där slump och impuls styrde uttrycken. En teknik hon använde var att använda en omkopplad dammsugare för att blåsa färg i en viss riktning vilket resulterade i målningar som var styrda men ändå oförutsägbara. Senare arbetade Ekdahl huvudsakligen med geometriska bilder, ofta inriktade på optiska effekter. ’Harmonigram’ och ’systematiska kompositioner’ förekommer som benämning på dessa målningar som genom graderingar skapar optiska effekter. Vid närstudier visar sig de geometriska formerna vara konstruktioner skapade av raka linjer med subtila färgskiftningar. Mönstret i de kompositioner som hon arbetade med bygger på en systematisk förflyttning av en rätvinklig mall. Från 1977 var Ekdahl bosatt och verksam i Malmö.

 

I samband med Inger Ekdahls bortgång 2014 donerades hennes konstnärliga kvarlåtenskap till Ystads konstmuseum. Ett urval av dessa verk kan nu ses i ett nyrenoverat rum på konstmuseet, helt dedikerat till Ekdahls konstnärskap.

 

inger_ekdahl_utan titel

 

Text: Julia Björnberg

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-03-06