Malin Schønbeck

Malin Schønbeck
Artemis of Ephesos, 2019
militärjacka och flaskvärmare
Inköp 2019 med medel från Tusse Gröndahls stiftelse

En jacka hänger på en galge och på jackan finns det ett flertal påsydda flaskvärmare, materialet kommer ifrån militären. Titeln på verket är ”Artemis of Ephesos”. Artemistemplet i Efesos var ett av antikens sju underverk och där avbildades gudinnan Artemis med en klase av ballongliknande former hängandes från magen. Dessa har tolkats som bröst men också som testiklar från tjurar som offrades. Artemis hade många olika roller inom den grekiska mytologin, framförallt var hon känd som jaktens gudinna men också som växtlighetens och barnafödandets.

Malin Schønbeck arbetar främst med textil som uttrycksmedel. Hon syr, virkar och tovar, hennes val av material och teknik är laddat. Det textila hantverket har historiskt sett utförts av kvinnor i hemmen, det är material och tekniker som snarare är en del av en kvinnohistoria än en konsthistoria. En historia som handlar om hierarkier och förtryck.

Valet att i detta verk använda just militära textilier har en betydande symbolisk laddning i sig. Verket bjuder in till en resa i tid och rum med ett flertal intressanta krockar och möten, mellan exempelvis det traditionellt sett manliga och kvinnliga, det hårda och mjuka, mellan historia och nutid, mellan religion, politik och konst och mellan liv och död.

Malin Schønbeck (f. 1963) bor och arbetar i Maglehem på Österlen. År 2019 tilldelades hon stipendiet till minne av Henry Mayne. Verket ”Artemis of Ephesos” inhandlades på stipendieutställningen på Tjörnedala konsthall.

 

Text: Ýrr Jónasdóttir

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-03-06