Ulla Viotti

Ulla Viotti (f.1933)

Restlandskap, 1985

Rökbränd lera, småsten och sand i kub av plexiglas

Inköpt i samband med konstnärens utställning på konstmuseet 1985.

Ulla Viotti_restlandskap_550d_8176

Spruckna, brända och ristade stenliknande lerformationer vilar i en plexiglaskub på en bädd av sten och sand. Varje objekt är unikt, en del har tecken, romerska siffor eller streckgubbar inristade. Ulla Viottis ”Restlandskap” från 1985 är ett gåtfullt verk. Är det insamlade rester från en tidigare civilisation? Spår eller fragment som vill påminna oss om en annan tid? I sitt mångfacetterade konstnärskap arbetar Viotti ofta med relationen mellan natur och människa, tid och oändlighet. I ett porträtt av konstnären med anledning av hennes 85-årsdag framkommer att hon i nästa liv kan se sig som arkitekt eller arkeolog.

Ulla Viotti fick sin utbildning vid School of Arts i Blackpool, England och Konstfack i Stockholm. Hon inledde sitt konstnärskap som keramiker, influerad av etruskisk brukskeramik. I dag är hon framförallt känd för sina många tegelskulpturer och offentliga verk. Bland annat har Viotti gjort ”Rikets matta”, i form av ett golv i natursten, på Riksdagsbiblioteket.

 

Text: Julia Björnberg

Foto: Benjamin Rembson

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-03-06