Planer och dokument

Verksamhetsplan 2018-2019

Läroplan
När ditt barn blir sjukt
Riktlinjer för hållbar mat
Handlingsplan för drogfri skola
Tobakspolicy
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2019-05-16