Basprogram

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

Förskoleklass

Hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare:
Kontroll av tillväxt, syn och hörsel

 

Åk 2           

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt.
Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund

                                                         

Åk 4

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt och rygg

 

Åk 5

Vaccination för flickor mot HPV, humant papillomvirus

 

Åk 7

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt och rygg

 

Åk 8

Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta

 

Åk 1 gymnasiet

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt

Publicerad 2019-04-23