Psykolog

Ystads kommuns förskolor och skolor har tillgång till psykolog. Många barn och ungdomar har i perioder behov av särskilt stöd för sin utveckling. Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs till personalen i skolan genom handledning, konsultation och kompetensutvecklingsinsatser på efterfrågan av rektorer och förskolechefer.

Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå kunskapskraven och främja psykisk hälsa.

Tystnadsplikt gäller för psykologer. I de fall där de träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavares samtycke inhämtas.

 

Publicerad 2022-01-09, Uppdaterad 2024-03-07

Kontakt

Kontaktuppgifter till skolpsykologer