Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi har inget med intelligens att göra. Vänd dig till din lärare/mentor eller till rektorn på din skola om du känner dig orolig över detta

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna klara sig i vårt informationssamhälle. De flesta  lär sig läsa och skriva utan svårigheter, men för en del av befolkningen är  det inte så enkelt. Idag beräknas ca 20-25% av Sveriges befolkning ha läs- och skrivsvårigheter och av dessa har 4-8 % dyslexi. 

Hur kan jag märka om jag har läs- och skrivsvårigheter? 

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • har svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem
  • ha svårare att läsa än att höra
  • informationsläser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver och siffror
  • har svårt att stava rätt
  • utelämnar ändelser

 Källa: 1177, Svenska Dyslexiföreningen

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger. 

Publicerad 2022-08-23, Uppdaterad 2023-04-21