Läs- och skrivsvårigheter

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna klara sig i vårt informationssamhälle. De flesta  lär sig läsa och skriva utan svårigheter, men för en del av befolkningen är  det inte så enkelt. Idag beräknas ca 20-25% av Sveriges befolkning ha läs- och skrivsvårigheter och av dessa har 4-8 % dyslexi

Om man har läs- och skrivsvårigheter är det vanligt att:

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • har svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem
  • ha svårare att läsa än att höra
  • informationsläser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver och siffror
  • har svårt att stava rätt
  • utelämnar ändelser

 Källa: 1177, Svenska Dyslexiföreningen

Dyslexi har inget med intelligens att göra. Vänd dig till din lärare/mentor eller till rektorn på din skola om du känner dig orolig över detta.

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger.

 

Publicerad 2013-08-23, Uppdaterad 2015-07-08

Kontakt

Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Pia Stålbrand
0411-57 80 81
pia.stalbrand@ystad.se

Har du behov av akut hjälp?