Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.

SOS Alarm  Telefon: 112 
Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. Telefonlinjen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten, Ystads kommun  Telefon: 0411-57 73 60 eller via kommunens växel 0411-57 70 00
Till oss kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller hjälp. Du kan vara anonym. Öppettider 8.00-16.30

Social jour 
Efter kl. 16.30 är Sociala jouren Syd tillgänglig. Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112.
Hit kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt.
Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.

Anmälan om barn som far illa  Telefon: 0411-57 73 90, 0411-57 73 60
Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta om detta. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym.
Utanför kontorstid, 8:00 - 16:30, är Sociala jouren Syd tillgänglig. Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112.

Sjukvårdsrådgivningen  Telefon: 1177
Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsrådgivningen 1177. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Vård och råd om barn och ungas psykiska hälsa Telefon:1177
Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn, ungdom eller närstående kan få rådgivning, hjälp och stöd i olika situationer.

En väg in/BUP Telefon 020-51 20 20
Du som är upp till 18 år (även anhörig, skolpersonal etc.) kan ringa för rådgivning, stöd, kontakt och nyanmälan gällande barn och ungas psykiska hälsa. Kvalificerad personal svarar och kommer överens om nästa steg, bokar en tid på en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vård eller rådgivning.

BUP akutavdelning Telefon: 040-33 17 11
Barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen är regionövergripande och finns i Malmö.
De tar emot ungdomar upp till 18 år som är i behov av akut bedömning och eller/inläggning på psykiatrisk indikation. De ansvarar även för jourverksamhet på kvällar, nätter och helger.

Psykiatrisk akutmottagning  Telefon: 1177
18 år och äldre: Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.

Brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne  Telefon: 0411-783 77
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
Dagligen 09:00 - 22:00
E-postadress: info@freezonen.se

UMO - din ungdomsmottagning på nätet
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Barnens hjälptelefon (BRIS)  Telefon: 116 111
Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50 (om barn)

BRIS Vuxentelefon - om barn  Telefon: 077-150 50 50
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga upp till 18 år. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Öppettider: måndag o torsdag 13-16, tisdag, onsdag o fredag 9-12.

Röda Korset - Jourhavande kompis som chatt
Jourhavande kompis är en verksamhet inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Personer under 25 år kan chatta om vad som helst. Det kan handla om kärlek, mobbning, ensamhet eller familjesituationen.

Kvinnofridslinjen  Telefon: 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som är utsatts för hot och våld. Du som är vän eller anhörig är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Nationella hjälplinjen  Telefon: 020-22 00 60
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. I ett samtal med oss kan vi hjälpa dig att sortera tankar och känslor.

Information vid olyckor och kriser  Telefon: 113 13
113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Publicerad 2020-10-14, Uppdaterad 2024-03-18

Kontakt

Social Omsorg
Reception
0411-57 73 60

1:e socialsekreterare
Hanna Antoft
0411-57 75 67
hanna.antoft@ystad.seKultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Pia Stålbrand
0411-57 80 81
pia.stalbrand@ystad.se


En väg in/BUP
Tel: 020-51 20 20
mån-fre: 8.00-16.30

BUP akutmottagning
utanför telefontid ovan
Tel: 040-33 17 11