Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med förbyggande och uppsökande ungdomsarbete i Ystads kommun.

Genom olika insatser försöker vi förhindra att barn och unga i Ystad börjar använda tobak, alkohol eller andra droger. Detta arbete ingår i Ystadmodellen.

Eftersom vi i huvudsak arbetar för barn och ungdomar vistas vi i de miljöer där barn och unga finns - skola, föreningsliv, Ungdomens hus, på stan etc. På så sätt håller vi också uppdaterade om vad som händer bland dem samt ungdomskulturer i övrigt.

Rickard Magnusson
Tel: 0411- 57 70 55
0708-72 85 01
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
Tel: 0411-577588
0709-477588
lina.persson@ystad.se

Besöksadress:

Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad

Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64

Publicerad 2022-12-11, Uppdaterad 2023-09-01