Kontakt

Social Omsorg
Reception
0411-57 73 60
1:e socialsekreterare
Anders Hansson
0411-57 73 90
anders.hansson@ystad.se

Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Pia Stålbrand
0411-57 80 81
pia.stalbrand@ystad.se


En väg in/BUP
Tel: 020-51 20 20
mån-fre: 8.00-16.30

BUP akutmottagning
utanför telefontid ovan
Tel: 040-33 17 11