P1050096.JPG

Ansöka om insats enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi arbetar för att erbjuda dig stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag och leva så självständigt som möjligt.

Du ska kunna delta fullt ut i samhället och har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

Vem har rätt till LSS-insatser?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ha en funktionsnedsättning som ingår i någon av nedanstående tre kategorier, även kallade personkretsar som finns i lagen.

  1. Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatser du kan ansöka om enligt LSS 

För mer information om en insats kan du klicka på insatsen.

Annat stöd inom LSS

Du kan få stöd från andra myndigheter och verksamheter med till exempel bostadsanpassning, färdtjänst och stöd och service från Region Skåne. Vilket stöd som finns kan du läsa om på hemsidan Annat stöd inom LSS.

Hur ansöker jag enligt LSS?

Det finns tre sätt att ansöka om insatser enligt LSS i Ystad kommun:

1. E-tjänst. Du kan ansöka digitalt Ansöka om insatser enlig LSS.

2. Skriftlig ansökan. Du hittar blankett för ansökan LSS i menyn till höger under rubriken Blanketter.

3. Kontakta biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Telefonnummer till biståndshandläggare är 0411-57 79 20. De har telefontid mellan 8.30-9.30 på helgfria vardagar. 

Om ansökan avser insatser till ett barn behöver ansökan signeras av båda vårdnadshavare.

Lämna Samtycke med ansökan

Ibland behöver handläggaren få information från andra. Detta kan bara ske om du lämnar ditt medgivande. Därför är det bra att skicka med en skriftlig samtyckesblankett i samband med att du ansöker om insatser. Det gör att handläggaren kan få information från andra som du har kontakt med.

Du hittar blanketten för medgivande/samtycke i menyn till höger under Blanketter.

Utredning efter du har lämnat din ansökan

Efter att du har gjort en ansökan gör handläggaren en utredning. Först bedömer handläggaren om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör en personkrets utreder handläggaren dina behov, dina egna resurser och önskemål.

Beslut efter utredning

Ibland skickas utredningen hem till dig innan beslut fattas. Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen. Då kontaktar du biståndshandläggaren.

När utredningen är klar bedömer beslutsfattare om du har rätt till de insatser du ansökt om. Du får beslutet skickat hem med post. Oavsett om ansökan bifalles eller avslås skickas brev om beslut hem till dig med post.

Om du får rätt till stöd

Om du får rätt till stöd blir du kontaktad av utföraren, den som ger dig stödet, för att planera hur insatsen ska påbörjas.

Överklaga

Om du fått ett beslut att du inte har rätt till insatserna du ansökt om finns det möjlighet att överklaga. Från den dag du fått beslutet på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens socialnämnd.

Länkar: 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

På www.1177.se hittar du lättläst information om LSS

Publicerad 2021-07-30, Uppdaterad 2024-05-22

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar

 

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Blanketter

Ansökan om bistånd i form av boendestöd och sysselsättning LSS

Ansökan om insatser enligt LSS

 

Skicka ansöka till:

Social- och omsorgsförvaltningen

Blekegatan 1

271 80 YSTAD

Ny i sverige och har en funktionsnedsättning?

Myndigheten för delaktighet (MFD) har information, kunskapsstöd och broschyrer på olika språk.

Besök MFD hemsida Migranter med funktionsnedsättning.

Hur vi behandlar personuppgifter och GDPR:

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.