Annat stöd inom LSS

Vi arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.                                                                                                                                                                                                                                                    Du ska kunna delta fullt ut i samhället och har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

Bostadanspassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och till följd av detta behöver anpassa din bostad för att kunna fungera i ditt dagliga liv.

Information om bostadsanpassningsbidrag och hur du ansöker kan du läsa på hemsidan Bostadsanpassning.

Kommunal hälso- och sjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning har rätt att få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet, så kallad hemsjukvård. Denna hjälp kan vara tillfällig eller permanent. 

Information om kommunal hälso- och sjukvård  kan du läsa på hemsidan Kommunal hälso- och sjukvård.

Rehabilitering - hjälpmedel

Rehabenheten arbetar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen genom att stödja människor till en så självständig vardag som möjlig utifrån den enskildes mål. Vi arbetar i team med andra personalgrupper inom Social omsorg och samarbetar med Region Skåne.

Information om Rehabilitering - hjälpmedel kan du läsa på hemsidan Rehabilitering - hjälpmedel.

Ansöka om Färdtjänst

Kommunen överlåter färdtjänsthandläggningen.
Från den 1 oktober 2010 är det Skånetrafiken, som är en del av Region Skåne, som ansvarar för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i kommunen. Det är dit du ska vända dig i färdtjänst- och riksfärdtjänstfrågor och det är också här du ansöker om tillstånd till färdtjänst eller riksfärdtjänst.

För mer information besök Skånetrafikens hemsida.

Stöd och service från region Skåne

Av regionen kan du få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Vård för att behandla en sjukdom ingår inte i LSS. Kontakta din vårdcentral.

Pakeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du svårt att förflytta dig på grund av en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För mer information och hur du ansöker besök hemsidan Pakeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trygghetslarm 

Du ansöker om trygghetslarm om du har behov av att känna dig trygg i din bostad genom att kunna larma och få hjälp.

För mer information och hur du ansöker besök hemsidan Trygghetslarm.

Anhörigstöd

Varje kommun ska erbjuda stöd för att underlätta vardagen för dig som hjälper eller stödjer en närstående.

För mer information besök hemsidan Anhörigstöd.

Hur ansöker jag om insatser?

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt LSS.

Publicerad 2023-11-22

Kvalitetsmål

Information om kvalitetsmål och Lex Sarah för avdelningen Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri besök sidan Kvalitetsfrågor

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar

 

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Hur vi behandlar personuppgifter och GDPR:

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.