Stödfamilj enlig LSS

Du som är barn, ungdom eller vuxen, som har en funktionsnedsättning och bor hemma hos dina föräldrar kan ansöka om korttidsvistelse utanför egna hemmet i form av stödfamilj.

Syftet med stödfamiljen är att du ska få stimulans och sociala kontakter, samtidigt som anhöriga får avlastning.

För att ha rätt till stödfamilj ska du

  • bo hemma hos dina föräldrar
  • tillhöra personkrets 1 eller 3 inom LSS.
     

Vanligtvis sker besöket hos stödfamiljen ett veckoslut i månaden, där ni träffas för samvaro och övernattningar i stödfamiljens hem.

Hur ansöker jag om stödfamilj?

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt LSS.

Vill du bli stödfamilj?

Som stödfamilj tar du regelbundet emot ett barn eller en ungdom, med funktionsnedsättning, i ditt hem. Syftet är att barnet ska få social stimulans och kontakter utanför sitt hem, samtidigt som anhöriga får avlastning.

Det behövs ingen särskild utbildning för att bli stödfamilj, men det är bra att ha erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det viktigaste är att du har tid och utrymme för uppdraget och att du är intresserad av att vara stödfamilj under en längre tid.

En stödfamilj kan vara en familj eller en ensamstående person. Du kan bli stödfamilj till en vän eller släkting, men barnet kan också vara någon du inte känner, men som väntar på en stödfamilj.

Lämna en intresseanmälan som stödfamilj

Lämna en intresseanmälan om att bli stödfamilj gör du via mail till enhetschef Josefin Schoug. E-post: josefin.schoug@ystad.se

Frågor om att arbeta som Avlösare

Har du frågor om att arbeta som stödfamilj kan du vända dig till enhetschef

Josefin Schoug. 

Telefon:  0411-57 76 38

E-post: josefin.schoug@ystad.se

Publicerad 2024-05-20

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om att bli stödfamilj gör du via mail till enhetschef Josefin Schoug.

E-post: josefin.schoug@ystad.se

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar


e-post: bistandshandlaggare@ystad.se