Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen i LSS, tillfälligt kan vistas i ett korttidshem, i en familj eller delta i lägerverksamhet.

Korttidsvistelse för barn och ungdomar och vuxna

KortidsvistelseInsatsen syftar till att ge avlastning till familjer och ge stimulans och glädje till den som är beviljad insatsen.                                                                            Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden planerad verksamhet eller som en lösning vid akut uppkomna situationer.

Alrunan

Alrunan är kommunens korttidstillsyn för vuxna och finns på Bolmörtsgränd.

Bellabacken

Bellabacken är kommunens korttidstillsyn för barn och unga och ligger vid Bellevue i Ystad.

 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Personalen på Backsippan arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner som skrivs tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare eller god man.

Hur jobbar vi på Backsippans korttidstillsyn?

Personalen på Bella Fritids arbetar utifrån genomförandeplaner som skrivs tillsammans med barnet eller ungdomen och vårdnadshavare eller godman.

Vistelsen hos oss ska vara individuellt anpassad, positiv och något som man ska se fram emot.

Vi arbetar i en trygg och stimulerande miljö för att ge barnet eller ungdomen en god omvårdnad, miljöombyte och personlig utveckling.

Den enskilde betalar ingen avgift för tillsynen, men man betalar för maten och de aktiviteter som kostar. 

Hur ansöker jag?

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt LSS.

Publicerad 2023-11-22

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar

 

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter och GDPR:

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.