Fritid LSS

Inom kommunens verksamhet erbjuds fritidsaktiviteter och mötesplatser för barn, ungdom och vuxna med funktionsnedsättning.

Fritid LSS uppdrag är att skapa möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Vi hoppas att du ska finna roliga och intressanta aktiviteter som passar just dig.

Samarbete

Vi samarbetar med studieförbund, föreningar, habilitering, organisationer och
kommunala verksamheter i Skåne. Vi har också ett samarbete med ”Sydöstra Skånes samarbetskommitté” (SÖSK) där vi bjuder in respektive kommunerna till våra aktiviteter.

Till höger finns länk till listor med föreningar och organisationer som har fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Ystad och i våra grannkommuner. 

Region Skåne, habilitering och hjälpmedel har samverkan med föreningar runt om i Skåne och lista på aktiviteter på deras hemsida. Erbjuder fritidsrådgivning och du kan låna fritidshjälpmedel utan kostnad.

Publicerad 2020-01-09, Uppdaterad 2024-02-23