Fritiden, Grunden

Här hittar du vårt fritidsprogram som delas ut i Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla kommun

Fritiden

Inom kommunens verksamhet erbjuds fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation. Det är viktigt med en meningsfull fritid där tillgängliga aktiviteter och rekreationsinsatser finns.

Fritidsprogrammet är en samlad information med aktiviteter som ett komplement till samhällets övriga utbud. Programmet innehåller information om mötesplatser och aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer. Programmet ges ut tre gånger per år. Se länk till aktuellt program på höger sidan.

Du kan också få aktuellt Fritidsprogram samt ytterligare information genom att kontakta fritidskonsulent Eva Åkesson eller Magnus Lellky. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

Grunden

Grunden är en förening för personer med Intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsvariation. Det är en riksförening och finns i hela Sverige. Vår avdelning heter "Grunden Sydöstra Skåne" och innefattar Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommun. Här är det medlemmarna som styr, deras idéer är viktiga. Medverkan, påverkan, samverkan är ledord som medlemmar i Grunden arbetar efter.

Grunden har sin klubblokal och mötesplats på Hyllegatan 14, 271 38 Ystad. Här har vi  aktiviteter och caféverksamhet varannan onsdag, se fritidsprogrammet. Ring Lars-Ola Nilsson 0725-567 655 eller Eva Åkesson 0709-477- 204 för mer information.

 

Publicerad 2014-01-09, Uppdaterad 2016-05-03

Kontakt

Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS)
Eva Åkesson
Enhetschef/Fritidskonsulent
0709-477 204

Adress:
Missunnavägen 9
271 80 Ystad

Kontakt

Magnus Lellky
Fritidsassistent
0766-074 724

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.